Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev EIP-Agri


Ange namn och e-postadress och välj sedan om du vill påbörja en ny prenumeration eller om du vill avregistrera dig.
Namn
E-postadress

Här kan du läsa om läget när det gäller innovationsstödet för jordbruk, trädgårds- och rennäring i Sverige. I nyhetsbrevet kommer vi också att berätta om vad som händer på
EU-nivå.

 • Höbalar Från Jord till Bord -
  utan fossilbaserad plast

  Vill du vara med och bidra till ett hållbart jordbruk?! Ett jordbruk fritt från fossilbaserad plast. I så fall har projektteamet bakom Från Jord till Bord ett erbjudande till dig.
 • internationella flaggor Vässade innovationssystem efter 2020
  Ambitionsnivån är hög i expertgruppen för jordbrukets innovationssystem, SCAR SWG AKIS (Standing Committee on Agricultural Research Strategic Working Group on Agricultural Knowledge and Innovation Systems). Det framkom vid mötet i Tallin den 7 december där Lena Lind, Näringsdepartementet och Nilla Nilsdotter-Linde, innovationsupporten deltog.
 • EIP-kollage Åtta nya projekt har fått godkänt
  Det var en blandning av helt nya ansökningar och ansökningar som återkommit i förbättrad form vid Rådgivande bedömningskommitténs möte den 12 december i år. Av de åtta projekt som togs upp igen fick fyra godkänt. Lika många godkändes av de tolv nya projektansökningarna. 32 miljoner blir det sammanlagda sökta beloppet för de projekt som gick igenom denna gång.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU