Landsbygdsnätverket
Podden Landet logotyp

Landet - podden bortom storstan

Inspirerande och diskuterande podd med fokus på landsbygderna. Heta ämnen med engagerade och kunniga människor på 20 minuter. Ta på dig hörlurarna och följ med ut i landet. Det är Landsbygdsnätverket som producerar Landet - podden bortom storstan.

Tipsa redaktionen! Vad vill du höra mer om?

Mejla dina förslag till Ingrid Whitelock

Ansvarig utgivare: Maria Gustafsson
Redaktör: Ingrid Whitelock 072 - 977 59 34
Journalist: Malin Marcko

Filtrera poddavsnitten

Kategorier

 • Finansiering & utbildning (9)
 • Fiske & vattenbruk (10)
 • Företagande & förutsättningar (24)
 • Innovation & utveckling (21)
 • Integration (5)
 • Jämställdhet (2)
 • Klimat & miljö (18)
 • Kultur & normer (26)
 • Lokalt ledd utveckling (6)
 • Mat & livsmedel (18)
 • Naturturism (3)
 • Politik & program (24)
 • Service i landsbygder (9)

Taggar

 • Livsmedel (2)
 • Offentliga kök (1)
 1. #123 Unga blå innovatörer - ett hav av potential

  Kanske tänker du på yrkesfiskare och odling av fisk när det pratas om den blå sektorn. Vad många inte vet är att det just nu sker en enorm utveckling vad gäller nyttjande av havets djur och växter på helt nya sätt och som leder till ökad hållbarhet. Vad sägs till exempel om att använda alger för att förbättra såväl boskapsfoder som solpaneler?

  Utgivningsdatum: 2021-04-07
  Medverkande: Sofie Allert, vd, Swedish Algae Factory. Fredrik Åkerman, vd och medgrundare, Volta Greentech och Lillemor Lindberg, Innovationsledare Maritima näringar, Innovatum Science Park, Trollhättan. Reporter: Håkan Montelius
  Kategori: Innovation & utveckling

 2. #122 Innovation i landsbygder - så blir fler idéer verklighet

  Innovation lyfts ofta som lösningen på framtidens utmaningar. Men insatserna för att främja innovation når inte alltid de som lever och verkar i landsbygderna. Enkelt uttryckt: innovationsstödet stannar ofta i städerna.

  Utgivningsdatum: 2021-03-17
  Medverkande: Bridget Wedberg, rådgivare på Coompanion,, Per-Olof Remmare, projektledare Tillväxtverket och .Mathias Mellgren, näringspolitisk expert på Företagarna. Reporter Håkan Montelius
  Kategori: Innovation & utveckling

 3. #121 Om AKIS - har Sverige rätt kunskap för att producera mer mat?

  Hur sprids egentligen ny kunskap inom de gröna näringarna? I den europeiska jordbrukspolitiken använder man sig ofta av begreppet Agricultural Knowledge and Innovation System eller AKIS som det förkortas. Det beskriver hur just kunskapsförmedling fungerar i olika länder eller regioner, till exempel genom utbildning, rådgivning och innovation.

  Utgivningsdatum: 2021-02-24
  Medverkande: Per Hansson, verksamhetsledare SLU Kompetenscentrum företagsledning, Elisabeth Hidén, ordförande i LRF Ungdomen och Jesper Broberg, Förbundsdirektör Hushållningssällskapet. Reporter Håkan Montelius
  Kategori: Mat & livsmedel

 4. #120 Minskad sårbarhet, ökade möjligheter - om klimatanpassning i landsbygder

  Landsbygderna och klimatförändringarna - i och med förändringarna i klimatet är det viktigt att arbeta på två plan. Dels med att få ner utsläppen men också att jobba med klimatanpassning. På så vis kan vi minska vår sårbarhet men också ta vara på positiva effekter som kommer med ett förändrat klimat.

  Utgivningsdatum: 2021-02-03
  Medverkande: Åsa Sjöström, från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI, Torgny Widholm, lantbrukare från Åre och Lina Molin, samordnare på länsstyrelsen i Jämtlands län. Reporter Malin Marcko
  Kategori: Klimat & miljö

 5. #119 Smarta landsbygder - om kreativa lösningar på lokala utmaningar

  Smarta Landsbygder handlar i stora drag om till exempel att dra nytta av digital teknik, hitta lokala finansieringslösningar, korta livsmedelskedjor och samordning av service men också om samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå. Det finns alltså inte en och samma modell för vad smarta landsbygder kan innebära.

  Utgivningsdatum: 2021-01-13
  Medverkande: Karina Veinhede, ordförande Kreativa Läppe i Vingåkers kommun, Regina Westas Stedt, samhällsstrateg i Vingåkers kommun och Daniel Granello, Landsbygdsutvecklare i Ronneby kommun. Reporter Malin Marcko
  Kategori: Innovation & utveckling

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU