Landsbygdsnätverket

#121 Om AKIS - har Sverige rätt kunskap för att producera mer mat?

Hur sprids egentligen ny kunskap inom de gröna näringarna?

I den europeiska jordbrukspolitiken använder man sig ofta av begreppet Agricultural Knowledge and Innovation System eller AKIS som det förkortas. Det beskriver hur just kunskapsförmedling fungerar i olika länder eller regioner, till exempel genom utbildning, rådgivning och innovation.

Så hur fungerar AKIS i Sverige? Och hur kan vi se till att innovation och ny forskning når ut till de som arbetar praktisk inom lantbruket?

Podden med undertexter

  • Klicka på bilden för att se en textad version av avsnittet
  • Tryck på bokstaven T i menyn för text
  • Dubbelpilarna i höger hörn ger helskärm

Jag ser ett behov att ett delvis annat förhållningssätt. Forskarna behöver vara ute mer och jobba i praktiken tillsammans med de som behöver lösa problemen
- Per Hansson

Stora kostnader är idag ett hinder för unga lantbrukare. De innovationssystem som tas fram måste därför vara så resurseffektiva att man kan motivera investeringen.
- Elisatbeth Hidén

Ibland är vi för problemorienterade. Jag slås ofta över att de system vi har i Sverige är väldigt bra.
- Jesper Broberg

Medverkande

Per Hansson, verksamhetsledare SLU Kompetenscentrum företagsledning, Elisabeth Hidén, ordförande i LRF Ungdomen och Jesper Broberg, Förbundsdirektör Hushållningssällskapet. Reporter Håkan Montelius

Kategori

Mat & livsmedel, Politik & program

Utgivningsdatum

2021-02-24

Taggar

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU