Landsbygdsnätverket

Processer som pågår

Här kan du läsa mer om de utmaningsdrivna nätverksprocesser som startat upp 2021 och 2022 inom ramen för "Ta dig an en utmaning". Arbetet är under avslutning. För närvarande är en processer igång:

Vy över jordbruksmark och en bevattningsanläggning där det sprutar vatten.

Mötesplats Vatten


Bakgrund och syfte

Behöver vi en ny mötesplats för samverkan kring hållbar hantering av vatten i jordbrukslandskapet – en mötesplats där produktionsperspektivet och miljöperspektivet har samma tyngd och där alla som hanterar vatten kan samlas för att hitta vägar till en hållbar produktion?

Frågan kom upp i den svenska gruppen i Waterdrive Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ett EU interregprojekt med deltagare från länderna runt Östersjön som under tre år arbetat med vattenhantering i jordbrukslandskapet och såg behov av fortsatt samverkan.

Syftet är svara på frågan genom att samla aktörer som påverkar hanteringen av vatten i odlingslandskapet. Om frågan besvaras med ja, så ska vi även ta fram ett förslag upplägg för en sådan mötesplats. Vi ska beskriva vad mötesplatsen tillföra, vilka aktiviteter den kan användas till och hur ska den organiseras.

Mål

Arbetsgruppen ska i en rapport presentera ett förslag på en mötesplats för samverkan om vatten jordbrukslandskapet. Rapporten och dess resultat kommer presenteras på en konferens i början av 2023.

Tidplan

15 september – 31 december 2022.

Aktiviteter under hösten

Under hösten genomför vi två workshoppar

  • Workshop 1, den 2 november 2022. Vi gör en gemensam analys av omvärld, aktörer samt befintliga arenor och nätverk. Vi identifierar de områden där en ny mötesplats kan fylla en funktion. När vi lämnar workshopen kommer deltagarna ha en gemensam förståelse för vad vi menar med mötesplats och börjat skissa på en övergripande målbild. Workshopen genomförs i en mindre grupp där flertalet av deltagarna tillhör de som initierat utmaningen.

  • Workshop 2, den 7 december 2022. Vid detta tillfälle färdigställer vi aktörsanalysen och preciserar behovet av en ny mötesplats. Utifrån detta kommer vi att diskutera alternativa möjligheter för att uppnå ambitionerna med en ny mötesplats och identifiera mål, aktiviteter och deltagande aktörer för en potentiell mötesplats. Till denna workshop kommer vi att bjuda in större grupp deltagare.

Båda workshopparna kommer att genomföras som heldagar i Linköping med inbjudna deltagare på plats.

Organisationer som samarbetar

Processen kommer att ledas av en arbetsgrupp med personer från Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Till projektet finns en referensgrupp med personer från Havs- och vattenmyndigheten, Västerviks kommun, SLU och Jordbruksverket. Referensgruppen kan komma att utvidgas med ytterligare personer som visar intresse för vårt arbete.

Alla organisationer som ser behov av en mötesplats för samverkan om vattenhantering i landskapet är välkomna att medverka i processen.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av delta i arbetet så kan du anmäla dig via detta formulär. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Tomas Johansson, jordbruks- och analysavdelningen, Jordbruksverket

Mer information

Läs artikeln: Bidra till att skapa en mötesplats för vatten.

Tillbaka till huvudsidan Ta dig an en utmaning.