Landsbygdsnätverket

Processer som pågår

Här kan du läsa mer om de utmaningsdrivna nätverksprocesser som startat upp 2021 och 2022 inom ramen för "Ta dig an en utmaning".

Namn på utmaningsdriven nätverksprocess

Projektberedskap

Syfte

Processen ska verka för att tillsammans med aktörer, som ofta träffar människor som har projektidéer eller beslutar om projektmedel, djupdyka i utmaningar som lokala samhällen har för att ta fram, bearbeta, förfina och resurssätta projekt. Tanken är att ta ett första steg i en längre resa där en modell för att utveckla projekt på lokal nivå arbetas fram.

Projektet definierar projektberedskap som:

 • En plats att ta idéer.
 • En metod eller process för att förfina idéer.
 • En organisation för att genomföra idéer.

Den första del som definieras – platsen – formas i andra projekt. Processen har således två huvudsyften: Att titta på PROCESSEN som behövs på lokal nivå för att hitta, skapa och konstruera projekt samt på ORGANISATIONEN för att genomföra projekt genom att arbeta med vad vi kallar för ”dold kunskap”.

Projektet är en del i en större satsning på den struktur för lokal utveckling kommunen driver via sitt ”Servicepunkts-koncept”. Kontakta oss så berättar vi mer om helheten och Projektberedskap i synnerhet!

Mål

Att skapa en modell för Projektberedskap som kan appliceras på fler platser i kommunen, regionen och vidare ut i Sverige.

Tidplan

September 2022 – december 2022.

Organisationer som samarbetar

 • Lindesbergs kommun
 • Coompanion Mälardalen
 • Leader Mälardalen
 • Region Örebro Län
 • Länsstyrelsen Örebro
 • Två forskare knutna till Uppsala universitet.

Kontaktpersoner

Daniel Fagerlund, daniel.fagerlund@lindesberg.se, 0581-81094

Martina Björck, martina.bjorck@lindesberg.se, 0581-81096

Namn på utmaningsdriven nätverksprocess

Keen, Knowledge and Expercience Exchange Network

Syfte

Kompetensbristen om vattenbruket inom till exempel kommuner, regioner och länsstyrelser och andra aktörer är en utmaning som kan hindra vattenbrukets utveckling. 

Mål

För att tackla utmaningen skapar Vattenbrukscentrum Ost (VCO) ett nätverk för att både identifiera var utmaningar finns, hitta lösningar, utbyta erfarenheter och hitta förutsättningar och samverkningsmöjligheter mellan vattenbruket och andra industrier. Resultatet blir att skapa konkreta kunskapshöjande aktiviteter som kan användas av, och eventuellt med hjälp av, nätverket som skapades under projektet.

Tidplan

Mars 2022 – augusti 2022.

Organisationer som samverkar

 • Vattenbrukscentrum Ost, Jason Bailey 
 • Region Blekinge, Peter von Trampe
 • Region Östergötland, Anna Jacobson
 • Vreta Kluster, Helene Oscarsson
 • Dalarna Science Park, David Levrén
 • Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Mikael Kivijärvi
 • Länsstyrelsen Gotland/Blått Centrum Gotland, Andreas Pettersson 

Kontaktperson

Jason Bailey, Vattenbrukscentrum Ost,
e-post: jason.bailey@vattenbrukscentrumost.se

Tillbaka till huvudsidan Ta dig an en utmaning.