Landsbygdsnätverket
Innovationssupporten Foto Mickan Thor

Det finns en innovationssupport som kan hjälpa till att reda ut begreppen i innovationsstödet och EIP-Agri. Foto Mickan Thor

Innovationssupporten

Innovationssupporten finns till för alla som är intresserade av det nya innovationsstödet och EIP-Agri. Vi diskuterar med dig om din idé är en möjlig innovation. Om så är fallet kan vi hjälpa dig med vilka forskningsresultat eller andra kunskaper och erfarenheter som finns kring din utmaning. Du kan även få tips på deltagare till din innovationsgrupp.

Det här gäller för innovationssupporten

  • Innovationssupporten är neutral gentemot alla andra verksamma i innovationssystemet. De kan till exempel vara konsulter, myndigheter, företag och organisationer som säljer sina tjänster.
  • Innovationssupporten företräder dig och ska se till ditt bästa i varje sammanhang.
  • Innovationssupporten har tystnadsplikt. Det råder sekretess kring allt material och underlag kring din idé.
  • Alla idéer leder inte till en innovation. Det är innovationssupportens uppgift att avråda dig från att fortsätta i innovationsprocessen i de fall en idé inte är bärkraftig.

Kontakta oss!

Innovationssupporten kan du nå via telefon på kontorstid. Får du inte kontakt, lämna ett meddelande så kontaktar supporten dig. Du kan också skicka ett sms eller nå oss via e-post. Nedanstående personer kan du kontakta för att diskutera vidare.

Kött och övriga frågor
Inger Pehrson
Landsbygdsnätverket
072-977 59 01

Teknik
Mats Gustafsson
MMGkonsult AB, Östersund
070-272 58 04

Trädgårdsnäring
Lisa Germundsson
SLU, Alnarp
072-217 47 61

Växtodling
Nilla Nilsdotter-Linde
SLU, Uppsala
070-662 74 05

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU