Landsbygdsnätverket
Daniel Melin, Jordbruksverket, Sportfiske

Daniel Melin

Daniel är ledamot i i den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk och representerar Jordbruksverket.

Daniel Melin arbetar sedan 2011 som fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket där han ansvarar för främjandet av fritidsfiskets och fisketurismens utveckling. Daniels arbete är huvudsakligen inriktat på att bidra till att målen i den nationella strategin "Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020" uppfylls. Strategin som bland annat syftar till att fördubbla fisketurismen i Sverige följs upp årligen genom rapporter i vilka olika organisationers arbete synliggörs och analyseras i förhållande till de strategiska målen.

Årsrapporterna och strategin hittar du via länkarna nedan.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU