Landsbygdsnätverket

Rapporter

Här kan du läsa projektrapporter och hitta annan bra information som till exempel skrifter om skötsel och möjligheter till stöd:

Projektrapporter

Information och inspiration om landsbygdsutveckling via kulturarv

Skrifter om skötsel av, och nya användningsområden, för odlingslandskapets bebyggelse/lantbrukets byggnader

Möjligheter till stöd

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU