Landsbygdsnätverket
Förnybar energi på landsbygden

Förnybar energi på landsbygden

Arbetsgruppen Gröna näringar har genom dialogmöten samlat erfarenheter kring förnybar energi på landsbygden i en rapport som du hittar nedan.

Landsbygdsnätverkets grupp Gröna näringar startade under 2015 dialogmöten med fokus på att definiera landsbygdens roll i utbyggnaden och användandet av förnybar energi. 

Det som kom fram under dialogmötena har samlats i en rapport som du kan läsa härPDF

För att hitta styrkor, svagheter, möjligheter och hot med förnybar energi ur landsbygdens perspektiv användes en metod med SWOT-analyser. Dessa togs fram på tre dialogmöten med representanter och aktörer som är verksamma på landsbygden.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU