Landsbygdsnätverket
Foto: Emilia Bergmark Jiménez.

Foto: Emilia Bergmark Jiménez.

Varannan svensk vill jobba i gröna och blå näringar

Varannan yrkesverksam person i Sverige kan tänka sig att byta karriär för att satsa på något inom de gröna eller blåa näringarna. Det visar en undersökning som Landsbygdsnätverket gjort i samarbete med LRF och Hela Sverige.

På frågan ”Skulle du kunna tänka dig att jobba med något inom jordbruk, trädgård, fiske eller skogsbruk” svarar 55 procent av de tillfrågade ja eller kanske. Mest populärt är trädgård, vilket 15 procent av de tillfrågade kan tänka sig att byta till.

Den största anledningen till att de som vill växla yrke inte tagit steget är att de är tillräckligt nöjda med sin nuvarande sysselsättning. Andra skäl som spelar in i beslutet är att man tycker att lönenivån eller avkastningen är för låg, att det krävs utbildning som man inte anser att man har möjlighet att skaffa sig samt att det känns osäkert. En ytterligare anledning till att man inte satsar är att man inte har det kapital som krävs för att starta verksamheten.

- Jag är positivt överraskad av att så många kan tänka sig att växla yrke till de gröna näringarna. Nu gäller det att vi i branschen fokuserar på strategier att ta vara på den här potentialen. Mycket görs redan då det gröna näringslivet skapar det allt fler efterfrågar, hållbara och miljövänliga tjänster och produkter, säger Sofia Björnsson på LRF.

- Fler verksamma inom olika former av gröna och blåa näringar är en viktig pusselbit för att använda våra landsbygders potential till fullo, därför är det glädjande att se att det finns ett intresse, säger Josefin Heed på Hela Sverige.

Undersökningen genomfördes via Norstats rullande webbus under perioden 28 januari till 6 februari 2019 med cirka tusen personer som svarade.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU