Landsbygdsnätverket

Mia Krylén

Mia Krylén arbetar som integrationssamordnare vid Länsstyrelsen i Jämtlands län och fungerar som länsstyrelsernas representant för integrationsfrågor i arbetsgruppen. Mia har kontakt med övriga länsstyrelsers integrationssamordnare och arbetar brett med frågor både kring asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn och deras förutsättningar att vistas och etablera sig i Sverige.

Mia kan svara på frågor om förutsättningar för etablering och vistelse i Sverige.

Publicerades 2018-02-20

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU