Landsbygdsnätverket

Per Hasselberg

Per Hasselberg är ordförande för Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp. Till vardags arbetar Per i Fyrbodal kommunalförbund med ett projekt som ska bidra till ökad samverkan mellan utbildningsanordnare och näringsliv i gröna näringar. Tidigare har Per arbetat med grön integration i Hushållningssällskapet.

Per kan svara på frågor om hur man kan arbeta med integration på flera olika sätt.

Publicerades 2018-02-20

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU