Landsbygdsnätverket

Lormes - framtidens lilla stad

Rapport från tematiskt möte den 6 juni om Smart Villages

Lormes har ambitionen att vara en framtidsby med globala digitala möjligheter. Med internet i varje hörn och ett multifunktionellt digitalt nav skapas nya möjligheter för företag, kommuner och landsbygdssamhället. Jacqueline Hellsten från Leader Sörmlandskusten representerade Landsbygdsnätverket vid det 8:e tematiska mötet om Smart Villages i Lormes, Frankrike och rapporterar om en plats med starkt engagemang för utveckling.

Volontärer

"Vi gillar att säga att av två "Lormois" är en volontär. Det innebär att vi inte blir uttråkade i den här lilla staden"

Lormes ligger i en grön orörd naturpark i nordöstra delen av Bourgogne i Frankrike, cirka 2,5 timmes resa från Paris och Lyon. Här verkar tiden ha stått stilla när det gäller byggnader och natur. Mellan stad och landsbygd ser vi en kavalkad av byar, vingårdar, renässansslott och små lustslott gömda och glömda bakom vinrankorna i det böljande, bördiga och djupt historiska landskapet. Det är lätt att falla in som en beskådande turist och glömma bort att även här brottas man med avfolkning, åldrande befolkning och minskad kommersiell och offentlig service.

Vi som besökte Lormes var inbjudna av det Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling (ENRD). Konferensen handlade om att visa upp en pilotstudie ”Byar i framtiden” inom temat Smart Villages.

Borgmästare Fabien Bazin välkomnade oss till det åttonde mötet om Smart Villages och han var mycket stolt över alla de resultat som ”Byar i framtiden” genererat.

–Vi vill bli en framtidens lilla stad där vi bevarar naturen samtidigt som vi uppmuntrar fortsatt ekonomisk aktivitet och ny teknik, säger han.

En viktig del har även varit att bedöma förutsättningar för att etablera tjänster och utveckla digitala lösningar vid utvärdering av tekniken i fiberutbyggnaden på orten.

Föreningsliv och ideella krafter

Att det finns ett ideellt engagemang och starkt föreningsliv för att rusta och vitalisera byn kunde vi tydligt se. Byborna hade målat fönsterluckor och hängt upp flaggor för att visa att det finns en vilja att locka både turister och företagare till byn. Kommunen har upplåtit förmånliga affärslokaler för att locka nya företagare att etablera sig på orten. På torgets finns en permanent marknadsplats där småskaliga producenter kan sälja sina varor. Det finns aktiva pensionärer som söker upp isolerade personer för att bjuda in till gemenskap. Inte undra på att det vimlade av människor som både ville handla och umgås.

Digitala tjänster

Att byn Lormes kan erbjuda en fiberanslutning har spelat en stor roll för att utveckla användbar digital teknik för lokalbefolkningen. Många av de exempel vi fick ta del av är har koppling till just fiberoptik. Genom att placera ut IKT-verktyg, (Information och Kommunikationsteknik) vill man utveckla metoder för lokala digitala ekosystem. Enkelt uttryckt innebär det att man skapar förutsättningar för utbyte av information mellan olika parter.

I utkanten av staden hade man rustat upp ett gammalt slakteriområde till ett digitalt och socialt nav. Där var alla välkomna att använda lokaler och teknik för antingen sin verksamhet eller för att lära sig mer om hur olika verktyg fungerar.

Att vara en ”Smart Village” handlar om att tänka innovativt och vidta åtgärder på bynivå för att hitta nya vägar som leder till hållbar utveckling. Det handlar också om att ha effektiva lokala processer som levererar smarta lösningar och möjliggöra kontinuerligt lärande från både framgångar och misslyckanden. Vi kan lära oss mycket av varandra i hela Europa.

Jacqueline Hellsten

Publicerades 2019-08-20

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU