Landsbygdsnätverket

Vad gör vi?

Vi är ett nationellt nätverk med organisationer, föreningar och myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling. Tillsammans är vi över 100 nätverksmedlemmar som samverkar och lär oss av varandra. Målet är att skapa en hållbar utveckling i landsbygder och kustsamhällen runt om i Sverige.

Hur jobbar vi?

Vartannat år gör Landsbygdsnätverkets styrgrupp en behovsanalys som sedan avgör vilka verksamhetsområden som ska prioriteras. I rutorna nedan ser du vilka områden vi arbetar med nu. Förutom dessa områden genomför vi även utmaningsstyrda nätverksprocesser utifrån medlemmarnas behov.

Det är medlemmarna i nätverket som samarbetar i arbetsgrupper inom olika tematiska områden. Du kan läsa mer om vad varje grupp gör genom att klicka på dem. Resultatet från våra grupper sprids sen vidare ut i hela nätverket för att nå våra mål.

AKIS-arbetsgruppen

 

En man på ett fält som kör en drönare.

Foto: Ivan Rieka, Mostphotos

Ett bi landar på en lila tistelblomma

Foto: Picmonkey

Hållbara blå näringar

En manlig yrkesfiskare hanterar en fisk. Foto: Scandinav bildbyrå.

Foto: Scandinav bildbyrå

Lokalt ledd utveckling genom Leader

Keramiker skapar en skål.

Foto: Patrik Svedberg

Kvinna och barn går på en kuststig. Framför dem finns några kor.

Foto: Anders Järkendahl / Scandinav bildbyrå

Kvinna står i ett uthus framför en bänk där hon plockar ihop olika grönsaker.

Foto Christian Ferm Scandinav bildbyrå

Ung kvinna cyklar på en grusväg med armarna sträckta ut åt sidorna.

Foto: Matilda Holmqvist / Scandinav bildbyrå

Landsbygds-kommunikatörerna

Foto PicMonkey

Vad har vi för mål?

  • Att öka intressenternas delaktighet i landsbygdsutveckling inklusive fiskeri och vattenbruk samt lokalt ledd utveckling

  • Att öka kvaliteten i genomförandet av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling med finansiering från socialfonden och regionalfonden

  • Att informera allmänheten och potentiella stödmottagare om programmens möjligheter

  • Att främja innovationer

Mer information

Läs mer om hur Landsbygdsnätverkets styrgrupp har beslutat om vilka verksamhetsområden som ska prioriteras 2023-2024. 

Till aktivitetsplanen

Läs mer om hur ni som medlemmar kan vara delaktiga i en arbetsgrupp och vad vi har för riktlinjer.

Riktlinjer för medlemsengagemang Pdf, 369.6 kB.