Landsbygdsnätverket
En man på ett fält som kör en drönare.

Foto: Ivan Rieka / Mostphotos

AKIS och EIP-Agri

Landsbygdsnätverket arbetar för att stärka konkurrenskraft och hållbarhet i de gröna näringarna, i linje med den svenska livsmedelsstrategin och EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

AKIS är ett internationellt begrepp, och en förkortning av ”Agricultural Knowledge and Innovation System”. Det kan fritt översättas till ”Agrara kunskaps- och innovationssystem”. AKIS kan ses som en tankemodell för att illustrera eller kartlägga aktörer, processer och nätverk som jobbar med kunskapsutveckling och innovation.

I EU:s nya jordbrukspolitik 2023-2027 uppmuntras medlemsstaterna att använda AKIS-konceptet för att förbättra kunskapsflöden och stärka kopplingen mellan forskning och praktik.

Mötesplats AKIS genomförs varje år, och är den stora nationella träffen för alla som jobbar med utveckling och spridning av kunskap och innovation i svenskt lantbruk. Utöver denna träff genomförs flera aktiviteter runt om i Sverige under året. Dessa träffar har olika teman, och genomförs i samverkan mellan medlemmar i Landsbygdsnätverket.
Planerade träffar, webbinarier och poddar hittar du på sidan: Kalender.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna i AKIS-arbetsgruppen?

Till kontaktsidan

Följ oss på Linkedin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

EIP-Agri och AKIS i Sverige där vi uppdaterar med nyheter löpande.

Här kan du se exempel på vad vi jobbar med

EIP-Agri projektledarträff

Varje år arrangeras en träff för dem som leder EIP-Agri innovationsprojekt. Kontakta gärna Jennie Cederholm Björklund för mer information.

Innovationsprojekt inom EIP-Agri

Hitta inspirerande projekt som finansierats av innovationsstödet EIP-Agri.

Landet - podden bortom storstan

Lyssna på #128 om fyra nya centrumbildningar där forskare och näringsliv tillsammans ska arbeta för att produktion av livsmedel ska bli mer hållbar och konkurrenskraftig.

Lyssna på #121 Om AKIS - har Sverige rätt kunskap för att producera mer mat?

Nyfiken på AKIS-arbetsgruppen – Magnus Börjesson

Magnus Börjesson, ordförande, har blå tröja och svart väst och sitter vid en åker

Foto Privat

Du är ordförande för gruppen. Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med just nu?

– Vi har en aktiv och brett sammansatt grupp som verkligen kan bidra till bättre kunskaps- och innovationsarbete i Sverige. Omvärlden trycker på med stora förändringar inom viktiga områden som mat och energi där det gröna näringslivet verkligen är i centrum.
- Vi har stora möjligheter att leverera genom att ta tillvara och förbättra företagsklimatet, underlätta kunskapsutbyte och satsa på innovation. Vi behöver också förbättra vårt sätt knyta ihop internationellt, nationellt och regionalt arbete.

Vad hoppas ni på att arbetet ska leda till?
– Vi vill få en mer dynamisk utveckling genom att i ett gemensamt sammanhang utveckla rådgivning och innovationsfrämjande. Företagare ska kunna känna att det blir enklare att få support i sin företagsutveckling samtidigt som en ökad dialog med akademien och övriga offentliga aktörer ger mer relevant forskning och bättre utformade stödinsatser.

Vad är på gång framåt?
- Vi går precis in i en ny programperiod i jordbrukspolitiken och i samband med detta kommer en del nyheter som gruppen följer och diskuterar. Satsningar på kunskaps- och innovationsfrämjande är prioriterade och en uppgift är att på bästa sätt bidra till att informationen om detta sprids.

- För att förstärka arbetet med det ömsesidiga lärandet kommer ett antal regionala tematräffar att arrangeras runt om i landet. Nya insatser inom EIP-Agri blir viktiga bidrag för att underlätta de gröna innovationerna.

Om du får lyfta tre delar som gruppen har bidragit med, vad skulle det bli?
- Gruppen har varit en bra plattform för dialog och kunskapsutbyte när det gäller allt ifrån detaljregelfrågor till mer strategiska inspel. Genom bred och aktiv representation kan många perspektiv mötas på ett sätt som egentligen är tämligen ovanligt.

- Att bidra med förslag på aktiviteter och idéer till nya arbetssätt är en möjlighet som ger effekt i form av förändringskraft i svenskt lantbruk. Man ska verkligen inte underskatta den överhörning som gruppen ger. Bättre information ger bättre beslut i alla led.

- Sist men inte minst kan utbyte med och frågeställningar från internationella nätverk förmedlas och diskuteras. Önskemål finns att förstärka det internationella kunskapsutbytet.

Tre andra arbetsgrupper inom Landsbygdsnätverket med koppling till agrara kunskaps- och innovationssystem (AKIS)