Landsbygdsnätverket

AKIS och innovationsstödet EIP-Agri

Inom Landsbygdsnätverket finns AKIS-gruppen som arbetar på en övergripande nationell nivå med att analysera, diskutera och lyfta utmaningar och möjligheter inom AKIS.

AKIS är ett internationellt begrepp, och en förkortning av ”Agricultural Knowledge and Innovation System”.

Vad innebär AKIS?

AKIS, eller Agricultural Knowledge and Innovation Systems, är ett begrepp för olika nätverk/system av aktörer som arbetar med att främja kunskap och innovation inom lantbruket. Genom samarbete mellan lantbrukare, forskare, rådgivare och andra aktörer bildar AKIS en plattform för utbyte av kunskap och idéer.

Målet är att uppmuntra dialog och att överföra kunskap och behov mellan praktik och forskning, så utveckling och innovation sker som bidrar till att öka lantbrukets produktivitet, hållbarhet och konkurrenskraft.

Genom workshops, seminarier och andra aktiviteter främjar AKIS kunskapsöverföring och bidrar till hållbart jordbruk inom EU. AKIS spelar en viktig roll för att uppnå EU:s mål inom livsmedelssäkerhet, miljöskydd och landsbygdsutveckling.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna i AKIS-gruppen? Eller lämna inspel till innovationscoachen Jennie Cederholm Björklund?

Till kontaktsidan

Här kan du se exempel på vad vi jobbar med

Mötesplats AKIS

Mötesplats AKIS är en årlig nationell träff för alla som jobbar med utveckling och spridning av kunskap och innovation i svenskt lantbruk. Träffen genomförs digitalt i mitten av mars. Vid denna träff uppdateras vi om vad som händer i det svenska AKIS, och diskuterar vilka behov och utmaningar vi ska prioritera att arbeta med kommande år. På sidan kan du också se filmer om vad AKIS är.
Läs sammanfattningen av de inspel som kom in under dagen - Vad ska vi prioritera kommande år för att utveckla vårt svenska AKIS? Pdf, 169.4 kB, öppnas i nytt fönster.

EIP-Agri projektträff

Varje år arrangeras en träff för dem som medverkar i EIP-Agri innovationsprojekt.

Kontakt om träffar

För mer information om träffarna och hur vi jobbar kontaktar du Jennie Cederholm Björklund, tel: 070-584 55 99

Följ oss på Linkedin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Sidan heter EIP-Agri och AKIS i Sverige.

På Linkedin uppdaterar vi löpande med nyheter om träffar, digitala möten, finansieringsmöjligheter, erfarenhetsgrupper och innovationsprojekt bland mycket annat.

FAKTARUTA

I EU:s nya jordbrukspolitik 2023-2027 uppmuntras medlemsstaterna att använda AKIS-konceptet för att förbättra kunskapsflöden och stärka kopplingen mellan forskning och praktik. AKIS samordnas i Sverige gemensamt av Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket.

Landsbygdsnätverket arbetar för att stärka konkurrenskraft och hållbarhet i de gröna näringarna, i linje med den svenska livsmedelsstrategin och EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Tre andra arbetsgrupper inom Landsbygdsnätverket med koppling till agrara kunskaps- och innovationssystem (AKIS)