Landsbygdsnätverket
Fiskebåtar i Träslövsläge.

Fiskebåtar i Träslövsläge. Foto: Elin Gunve.

Fiskets potential i sött och salt

I februari 2021 anordnade Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket seminarieserien Fiskets potential i sött och salt. Seminariernas syfte var att öka kunskapen om svenskt yrkesfiske. Målgrupp var alla som är verksamma inom näringen, intresseorganisationer, lokala-, regionala- och centrala myndigheter samt politiker på lokal-, regional- och nationell nivå.

"Vi vill tillgängliggöra och sprida kunskap"

– Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket påbörjade ett samarbete under 2018 för att ta fram underlag som ska bidra till en ökad kunskap om svenskt fiske och svenska yrkesfiskare. Sedan dess har vi tillsammans redan hållit i några seminarier kopplade till rapporter som vi har beställt. I februari är det dags för nästa omgång! berättar Elin Gunve, yrkesfiskesamordnare på Jordbruksverket.

Jordbruksverket och Landsbygdsnätverketsarbetsgrupp, fiske vattenbruk, anordnade Fiskets potential i sött och salt för att tillgängliggöra och sprida den kunskap som har tagits fram, analyserats och utvärderats inom ramen för samarbetet.

 • Den 5 februari 2021 började vi med en genomgång av två rapporter från AgriFood:
  - Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?
  - Kan yrkesfisket locka turister? En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge.

 • Den 12 februari 2021 fortsatte vi med en genomgång av:
  - SLU Aquas rapport Hållbart nyttjande av lågt exploaterade fiskbestånd: ett pilotprojekt om ökat fiske på braxen.
  - AgriFoods rapport Underutnyttjade arter i svenskt fiske – en ekonomisk analys.

 • Den 19 februari 2021 avslutade vi med en genomgång av:
  - Havs- och vattenmyndighetens rapport Ekonomisk och strukturell data rörande svenskt insjöfiske
  - Kartläggning av yrkesfisket i Vänern genomförd av Leader Fiskeområde Vänern.

Fiskets potential i sött och salt. Genomförda webbinarier:

Yrkesfiske och turism. 5 feb., kl. 9.30-12.00

Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism? Talare: Staffan Waldo och Anna Andersson från AgriFood Ecomonics Centre.

Kan yrkesfisket locka turister? En analys av hamnarna i Skillinge och Träslövsläge. Talare: Staffan Waldo, Johan Blomquist och Kristian Sundström från AgriFood Ecomonics Centre.

» Här presenteras talarna.

Ladda ner rapporterna:

» Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (AgriFoods hemsida).

» Kan Yrkesfisket locka turister? En analys av hamnarna Skillinge och Träslövslägeöppnas i nytt fönster (intern sida).

Undernyttjade arter i svenskt fiske. 12 feb., kl. 9.30-12.00

Hållbart nyttjande av lågt exploaterade fiskbestånd – ett pilotprojekt om ökat fiske på braxen. Talare: Göran Sundblad och Örjan Östman från SLU Aqua.

Underutnyttjade arter i svenskt fiske – en ekonomisk analys. Talare: Staffan Waldo och Nils Malmström från AgriFood Ecomonics Centre.

» Här presenteras talarna.

Läs mer och ladda ner rapporterna:

>> Hållbart nyttjande av lågt exploaterade fiskbestånd: ett pilotprojekt om ökat fiske på braxenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SLU Aquas webb).

>> Underutnyttjade arter i svenskt fiske - en ekonomisk analyslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (AgriFoods webb).


Limniskt fiske, en ekonomisk utblick. 19 feb., kl. 9.30-12.00

Ekonomisk och strukturell data rörande svenskt insjöfiske. Talare: Gustav Enhol Blomqvist och Hanna Swanberg från Havs- och vattenmyndigheten.

Kartläggning av och lägesbeskrivning över yrkesfisket i Vänern. Talare: Erika Ekesbo Andrén och Ove Ringsby från Leader Fiskeområde Vänern.

» Här presenteras talarna.

Läs mer och ladda ner rapporterna:

>> Havs- och vattenmyndighetens rapport Ekonomisk och strukturell data rörande svenskt insjöfiskelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
>> Kartläggning av yrkesfisket i Vänernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster genomförd av Leader Fiskeområde Vänern.

Publicerades

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU