Landsbygdsnätverket

Fisken, förädlingen och framtiden

Under Eldrimners evenemang Saerimner möttes drygt 30 fiskförädlare, fiskare och tjänstemän den 16 oktober för att diskutera fiskeförädlingens framtid i samband med seminariet Fisket, förädlingen och framtiden.

Karl-Åke Wallin och Ingela Mästerbo från Kustfiskarelyftet

En röd tråd för seminariet var att samtala, samverka, bidra med erfarenheter och bygga nätverk. Det småskaliga yrkesfisket och fiskförädlingen längs Östersjökusten står inför flera stora utmaningar; en åldrande yrkeskår och allt färre aktiva yrkesfiskare, minskade fångster och snåriga regelverk. Samtidig finns det ljuspunkter: De yrkesfiskare som valt att satsa på förädling och att sälja sin fångst på den lokala marknaden upplever att det finns en stor och växande efterfrågan på deras produkter.

Här kommer ett antal frågor som lyftes på seminariet. Hur kan vi främja en utveckling mot en ökande andel förädling och där fisken, fångas förvaltas och konsumeras på den lokala marknaden? Inom insjöfisket har värdeskapande och lokal förvaltning varit en viktig förutsättning för ett hållbart och ekonomiskt livskraftigt fiske, kan detta även vara framtiden för det kustnära fisket? Kan kustkommunerna involvera sig i frågan och i så fall varför och hur? Hur kan vi bli bättre på att lyfta frågan om fiskets framtid hos politiker, myndigheter och allmänhet? Och hur kan vi arbeta mer med påverkanskanaler för att våra visioner och strategier ska omsättas i verkligheten?

Seminariet arrangerades i samverkan mellan Eldrimner, Landsbygdsnätverket och Marint centrum, Simrishamn.

Presentationer

Förädling som drivkraftPDF - Aksel Ydrén, Eldrimner
Kustkommunernas betydelse för fiskets framtid - påverkansarbete i praktikenPDF - Vesa Tschernij, Marint Centrum Simrishamn
Samarbete som strategiPDF - Ingela Mästerbo, Kustfiskarelyftet

Anteckningar

MinnesanteckningarPDF

Program

Program 16 oktoberPDF

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU