Landsbygdsnätverket

Frukostseminarium i Riksdagen – Taskforce Vattenbruk

Landsbygdsnätverket tillsammans med Maritima klustret i Västsverige arrangerade ett frukostseminarium om vattenbruk i Riksdagen den 14 februari. Vid seminariet deltog representanter från Näringsdepartementet, forskningen, politiken och näringen. Jordbruksverkets stf generaldirektör tillika styrgruppsordförande i Landsbygdsnätverket Harald Svensson var på plats och inledningstalade. Därefter följde en presentation om vattenbrukets potential, utmaningar och möjliga lösningar på dessa utmaningar.

Under hösten 2017 bildades en grupp, på initiativ från Maritima klustret i Västsverige och Landsbygdsnätverket, som kallar sig Taskforce vattenbruk. Gruppen består av olika aktörer från bransch, forskning, juridik och myndigheter för att kunna genomlysa vattenbruket utmaningar från flera olika perspektiv. Resultatet från höstens arbete blev en rapport som kortfattat beskriver sju olika utmaningar och förslag på lösningar till dessa. Förhoppningen är att man nu gemensamt, myndigheter, bransch, forskning och politik agerar för att lösa upp dessa knutar för att utvecklingen av svenskt vattenbruk ska gå framåt.

Rapport

Vattenbruk - en grön näring som hämmas av omodern lagstiftningPDF

Presentation

Nya jobb och hållbar matproduktion genom enkla lagändringarPDF

Film

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU