Landsbygdsnätverket
Leaderträff

Hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling 2018

Landsbygdsnätverket bjöd in till en tematisk träff om fiske och vattenbruk och hur dessa näringar bidrar till landsbygdsutveckling, Arlanda, 17 januari 2018. Alla leaderområden med intresse av att bidra till en utveckling av fiske och vattenbruk var välkomna till ett möte för lärande och erfarenhetsutbyte. Totalt deltog 41 personer med representation från 14 leaderområden samt forskare och studenter från SLU.

Presentationer

Landsbygdsnätverkets arbete inom fiske och vattenbrukPDF, Magnus Nordgren

Sportfiske och fisketurism för landsbygdens utvecklingPDF, Daniel Melin
Här kan du hämta rapporten Daniel pratade omlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Entreprenörskap och diversifiering i det kustnära fisketPDF, Ingmar Elofsson/Tore Johnsson

Presentation av fyra pågående leaderprojekt:
SLUSS (Selektivt Långsiktigt Uthålligt Sikfiske i Södra Bottenhavet)PDF, Theres Sundberg
SLUSS ppt med filmklippPowerpoint (sidan 7 i presentationen ovan)
Akvaponi - recirkulerande vattenbrukPDF, John Gambe
Ägg till smoltPDF, Krister Olsson
Samverkan för ökad kunskap om lakbeståndet i VätternPDF, Adam Johansson

Information om FARNETPDF, Magnus Nordgren
(Bilderna i presentationen är tagna i samband med FARNET:s seminarium om vattenbruk i Weiden i södra Tyskland)

TNC-projekt Säl och skarvPDF, Lasse Wellin


Grupparbete

Redovisning av grupparbetenPDF

Frågorna var:

A. Hur når vi målsättningarna i programmet om nya företag och arbetstillfällen? Vad är era erfarenheter av att få till projekt med sådana resultat? Hur når vi potentiella projektsökanden inom fisketurism, yrkesfiske och vattenbruk? Hur når de oss? Har koppling till två av de fem målen i EHFF:s unionsprioritering 4:
- Produktutveckling, företagande och innovation längs hela distributionskedjan
- Diversifiering inom eller utanför kommersiellt fiske, samt kompetensutveckling

B. Hur jobbar ni med de tre andra målen som nämns i unionsprioritering 4 för EHFF? De är:
- Lokala miljövärden och klimatåtgärder
- Sociala välfärden (som exempelvis föreningslivet) och kulturarvet
- Lokal förvaltning av lokala fiskeriresurser

C. Vilka är de vanligaste frågeställningarna som orsakar en stor arbetsinsats både för sökande och i processen med leaderarbetet? Till frågeställningarna skall en möjlig eller alternativ lösning presenteras.

D. Hur kan leaderprojekten i EJFLU respektive EHFF hjälpa till så vi utnyttjar utvecklingspotentialen för fisketurism, yrkesfiske respektive vattenbruk? Vilka är begränsningarna? Vilka möjligheter ser ni i Regionalfonden respektive Socialfonden?

E. Diversifiering och Innovation är två nyckelord i utvecklingen av det småskaliga yrkesfisket. Dela med dig av dina erfarenheter och tips och ge förslag på olika möjligheter?

 

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU