Landsbygdsnätverket

Nationell konferens om hållbar svensk fisketurism

Den 31 januari 2018 anordnade Jordbruksverket i samverkan med Landsbygdsnätverket och Sveriges Fisketurismföretagare en nationell konferens om hållbar svensk fisketurism.

Konferensen som samlade cirka 120 deltagare hölls på Näringslivets Hus i Stockholm och gästades av bland andra H.M. Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Syftet var att, med utgångspunkt från slutsatserna i Jordbruksverkets rapport Sportfiske och fisketurism för landsbygdens utveckling, nå en samsyn runt utmaningarna för utvecklingen av svensk fisketurism och skapa initiativ till fördjupad diskussion och förbättrad samverkan.

Konferensen förde samman nyckelaktörer som på olika sätt påverkar utvecklingen av en hållbar fisketurism i Sverige, så som offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, produkt- och affärsutvecklare, forskare samt fisketuristiska entreprenörer.

Material att ladda ner

Rapport från konferensenPDF (Jordbruksverkets rapport 2018:27)

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU