Landsbygdsnätverket

Nationell Skärgårdskonferens på Brändön, Luleå

Konferensen hölls på Brändö Konferens 16-18 oktober 2019 och inbjudna var personer som på olika sätt utvecklar landets öar, kust och skärgårdar.

Syftet med konferensen var att samla personer som arbetar med skärgårdsutveckling lokalt, regionalt och nationellt för att diskutera skärgårdsutvecklingsfrågor, informera om aktualiteter och utbyta erfarenheter med varandra. Den nationella Skärgårdskonferensen hade tre teman; det kustnära fisket, destinationsutveckling och brandbandsutbyggnaden. Programmet avslutades med två miniseminarier med en kort paneldebatt och därefter studiebesök.

Dagarna innan konferensen började kom beskedet om att EU-kommissionen fått igenom sitt förslag om fiskestopp avseende torsk i Östersjön under 2020, vilket kom att prägla konferensen en hel del. En annan fråga som belystes och engagerade deltagarna var fiberutbyggnaden och det faktum att det ser väldigt olika ut runt om i landet. I dagsläget verkar det som om utbyggnaden av fiber inte kommer att nå upp till det mål som satts upp nationellt.

Två studiebesök var också inplanerade under konferensen. Konferensdeltagarna besökte Laponia Rederi och ombord på M/S Symfoni intogs lunch medan Johan Söderholm berättade om rederiets verksamhet. Besöket hos den lokala fiskaren fick ställas in då den tilldelade kvoten av siklöja tog slut dagen innan konferensens början. Emellertid fick deltagarna via film och målande beskrivningar veta mer om såväl hur surströmming bereds och tas fram samt hur det unika livsmedlet Kalix Löjrom utvinns ur siklöjan.

Konferensen arrangerades av Skärgårdarnas Riksförbund och Landsbygdsnätverket i samarbete. Deltagarna kom från Bohuslän i väster, från Blekinge i söder till Norrbotten i norr och representerade kommuner, länsstyrelsen, region, företagare, myndighet, politiker och organisationer.

Presentationer

Fiske och sälfrågorPDF - Ulf Lindgren, Surströmmingsproducenterna
Bredband som skärgårdsutvecklingPDF - Anna Johansson, Byanätsforum
Landsbygdsnätverkets arbete med fiske och vattenbrukPDF - Magnus Nordgren, Landsbygdsnätverket
Jordbruksverkets främjanderoll inom yrkesfiskePDF - Elin Gunve, Jordbruksverket
Turism som skärgårdsutvecklingPDF - Göran Wallin, SRF
Utvecklingsplan Luleå skärgårdPDF – Roger Ylinenpää, Luleå kommun
Kunskapssök i grannlandPDF - Jan-Eric Ericsson, SRF
SkärgårdsutvecklingPDF - Reinhold Andefors, Norrbottens kustfiskares PO

Anteckningar

Sammanställning av anteckningarPDF

Program

Program 16-18 oktoberPDF

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU