Landsbygdsnätverket

Rekrytering av unga till fisket - studentmässa på Donsö

I samband med Sveriges största sjöfartsmässa Donsö Shipping Meet 3-4 september 2019 arrangerades det den 2 september för första gången även en rekryteringsmässa och studiebesök för skolelever i årskurs 8-9 och gymnasiet.

Syftet var att öka intresset för sjöfartsbranschen och de yrken och utbildningar som är kopplade till denna bransch. Skoleleverna fick utöver besöket på mässan göra studiebesök på ett flertal fartyg från olika delar av sjöfartsbranschen. Dagen var en del i projektet Satsa på sjöfartlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och ett samarbete mellan Swedish Pelagic Federation producentorganisation och Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk.

Stort deltagande

Vid mässan deltog enligt arrangörerna drygt 2000 skolelever och 130 yrkes- och studievägledare. De kom från hela Göteborgsområdet med omnejd och kördes ut till Donsö med chartrade färjor. På Donsö väntade ett välorganiserat arrangemang där varje grupp fick sin egen guide som tog dem runt till de olika fartygen och aktiviteterna som fanns. Utbildningsminister Anna Ekström var på plats och två fartygsdop ägde rum under dagen, varav ett var fiskefartyget Ceton.

Swedish Pelagic Federation producentorganisation

Swedish Pelagic Federation producentorganisation (SPF PO) är en producentorganisation som jobbar för att främja och ta till vara det svenska pelagiska fiskets intressen. Pelagiskt fiske efter till exempel sill, skarpsill och makrill bedrivs i den fria vattenmassan (i motsats till på eller nära botten). SPF PO deltog i rekryteringsmässan på Donsö för att visa upp fiskaryrket som ett attraktivt alternativ för unga. Detta för att öka intresset för fisket och inspirera unga så att det även i framtiden finns ett bra underlag för kommande rekryteringar och därmed fiskets fortsatta överlevnad.

I montern stod ett par unga fiskare som berättade för ungdomarna att de tycker att de har världens bästa jobb. De beskrev hur det är att arbeta i olika roller på en fiskebåt, och berättade hur deras egna vägar dit har sett ut. De rekommenderade också olika utbildningsvägar för de som var intresserade av hur man gör för att bli fiskare. SPF PO:s monter var välbesökt under hela dagen, och profilmaterial som tatueringar och klistermärken var populära bland ungdomarna. SPF PO är mycket nöjda med dagen.

Våra erfarenheter

Ung målgrupp

Det var första gången som mässan hölls, och också första gången som SPF PO deltog i en mässa med så ung målgrupp. Vi konstaterar att vissa av skolungdomarna var mer intresserade av godis och gratisprylar i montrarna än av budskapet och vem det var som presenterade. Men också att det fanns de som var uppriktigt intresserade av det vi och andra utställare hade att säga.

De unga fiskarna som var med under dagen gjorde ett fantastiskt arbete i att väcka intresse för fisket som yrke och spred en uppriktig känsla av att de tycker om sina jobb. Både deras unga ålder och starka engagemang, samt lokala anknytning var ovärderligt i att förmedla vårt budskap till den här målgruppen.

Fisket är ett yrke som ofta går i arv inom familjen, och många av de som pratade lite extra med oss var från lokala fiskarfamiljer. Men några intresserade kom från andra bakgrunder, vilket kändes positivt.

Många ungdomar hade ännu inte börjat fundera över sina fortsatta val och vi ser mässan som ett bra sätt att få fler att öppna ögonen för sjöfartsbranschen som en möjlig framtida yrkesväg. Med ett relativt pressat tidsprogram hade ungdomarna inte obegränsat med tid när de gick mellan utställarna på mässan. Därför var det viktigt att få dem att stanna upp så att man kunde få möjlighet att prata lite med dem och ibland väcka ett extra intresse. En mer riktad broschyr om fiske som yrke hade varit ett bra material att kunna dela ut till nästa gång.

De flesta valde att få sin silltatuering på armen, medan andra ville ha den mer synligt.

Viktigt att våga börja prata

Jämfört med en mässa med en äldre målgrupp är det därför extra viktigt att använda ”lockmedel” för att få ungdomarna att stanna upp och våga börja prata. Man kan bara räkna med att de som redan är genuint intresserade kommer söka upp montern och börja prata självmant. Vi använde oss av godis, klistermärken och tatueringar. Vi konstaterade att det vi hade med oss gick åt oerhört fort och drar därför slutsatsen att vid nästa tillfälle bör man ha med ännu mer av denna typ av material.

Särskilt tatueringarna var mycket populära. De skapade också ett stort intresse, så att det hela tiden medan tatueringarna fanns kvar stod flera ungdomar och väntade på att också få en. Eftersom de tog lite tid att applicera fick man också en pratstund med ungdomarna, både de som tatuerades och de som stod runtom.

Vi lär oss också till nästa gång att vara fler personer med kortare arbetspass så att man orkar vara lika engagerad för de sista ungdomarna på dagen som de första. Vi hade väldigt roligt, men blev också ganska trötta.

Sammanfattningsvis tycker vi att det var mycket givande att delta vid mässan och kommer definitivt att planera för ett fortsatt deltagande om två år när mässan kommer att hållas nästa gång.

Malin Skog, projektledare för deltagandet på mässan

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU