Landsbygdsnätverket

Seminarium om förvaltning av säl 2019

Seminariet arrangerades i Luleå stadshus den 1 mars 2019.

Syftet med seminariet var att diskutera sälförvaltning både lokalt och nationellt, där regionala lösningar kan vara en metod att uppnå resultat. Tillsammans behöver aktörer längs hela den svenska kusten öka pressen på riksdag, regering och myndigheter att besluta om åtgärder för att åstadkomma nödvändiga förändringar. Sälpopulationernas höga tillväxt sedan 1990-talet ställer till stora problem för fisket i många delar av landet och havet är i obalans då sälen själv saknar predatorer. Bara i Bottenviken finns ca 30 000 sälar som dagligen tillsammans äter ca 120 ton fisk. Finns det nya vägar för rovdjursförvaltningen i havet? Kan man använda sig av regionalt ansvar i förvaltningen? Skulle exempelvis Bottenviken som är ett geografiskt avgränsat område, med starka varumärken som löjrommen och surströmmingen som båda påverkas starkt av sälen, kunna vara ett försöksområde för regional förvaltning?

Seminariet föregicks av två evenemang dagen innan, båda väldigt uppskattade av deltagarna. Först på schemat var vinterfiske på isen utanför Junkön med besök och fika i Junköns Fiskemuseum. På kvällen var det surströmmingskalas i Kallax bygdegård med filmvisning och traditionella sånger, där flera i sällskapet smakade surströmming för första gången. Deltagarna fick även insikt i surströmmingens historia samt tillverkningsprocessen.

Drygt 120 deltagare och 12 föredragshållare samlades i Luleå stadshus. Eldsjälen Ulf Lindgren från Surströmmingsproducenterna inledde och berättade att seminariet var tänkt att kunna ge beslutsfattare goda råd i fråga om hur sälen kan hanteras.

Material att ladda ner


Presentationer

Lägesbeskrivning & forskarperspektivPDF, Sven-Gunnar Lunneryd, SLU

Sälförvaltningen i FinlandPDF, Orian Bondestam, Jord- och skogsbruksministeriet

Havs- och Vattenmyndighetens ansvar och arbete med sälfråganPDF, Ingemar Berglund avdelningschef avd. för fiskeriförvaltning HaV

Säljakt i praktikenPDF, Anna-Carin Westling, säljägare
Filmklipp som visades först i presentationen

Länsstyrelsens framtida rollPDF, Johan Antti, länsråd Länsstyrelsen i Norrbottens län

Framtiden kräver ett förändrat synsättPDF, Kristina Yngwe, ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet

Framtidens fiske och sälförvaltningPDF, Peter Ronelöv Olson, ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation

Tankar kring en förändrad förvaltningPDF, Nils Mårtensson, Naturvårdsverket

Hur ska våra sälstammar ”förvaltas”PDF, Hans Geibrink, Jägarförbundet

Fisket och livsmedelsstrategin, Jordbruksverkets rollPDF, Christina Nordin, GD Jordbruksverket


Program

ProgrammetPDF


Rapporter

Ulf LindgrenPDF, projektledare för genomförandet av seminariet

Malin SkogPDF, ordförande i Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk

 

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU