Landsbygdsnätverket

Fotograf: Agneta Sundin, Beijer

Frisk med fisk utan risk

SeaWin och landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk har tillssammans anordnat en konferens på Kungliga Vetenskapsakademin om sjömatens betydelse för hälsa och miljö. Flera forskare medverkade och var överens om att vi både ur klimatsynpunkt och näringssynpunkt bör äta mer sjömat. De olika presentationerna handlade om vilken sorts sjömat, för vem och hur man kan ta hänsyn både till näringsvärde och till klimatpåverkan.

Det gemensamma budskapet var att sjömat är nyttig och bra mat som vi behöver äta mer av. Ur näringssynpunkt och klimatsynpunkt behöver vi öka andelen fisk, skaldjur och även kanske alger i vår kost. Det finns vissa skadliga föroreningar i fet fisk som lax och sill från Östersjön och andra feta sötvattensarter. Men det är endast små barn och kvinnor i fertil ålder som har särskilda kostråd för sådan fisk.

De positiva hälsoeffekterna av fisk och annan sjömat är väldigt stora. En ökad konsumtion och en variation av både feta och magra fiskarter var det gemensamma rådet.

Material att ladda ner


Rapport från RISE

Frisk med fisk utan risk? Betydelsen av svensk konsumtion av sjömat för hälsa och miljöPDF
(RISE report 2019:38)

Presentationer

Introduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Max Troell

Landsbygdsnätverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Hans-Olof Stålgren

Hälsoaspekter kring mat (English)länk till annan webbplats, Marta Angela Bianchi

Syntes av miljö- och nutritionsdata för sjömat,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Friederike Ziegler

Hur vikta risk och nytta? Varför ska man äta sjömat?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Hanna Eneroth och Emma Halldin Ankarberg

Hälsa- & hälsorisk med lax (English)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Lise Madsen

Miljöaspekter kring odlad laxlänk till annan webbplats, Patrik Henriksson

Hälsofördelar med sill,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ann-Sofie Sandberg

Hälsorisker med sill,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Emma Halldin Ankarberg

Miljöaspekter kring silllänk till annan webbplats, Sara Hornborg

Fritidsfiskets betydelse för matfisk och samhällelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Patrik Rönnbäck

Nya arter/råvaror – vad vet vi?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Kristina Bergman

Hälsa och Sustainable Development Goals (English),länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Johan Dahlstrand

Seafood for improved global health – needed transformations (English)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Christopher Golden

Program

Programmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapport från konferensen

Hans-Olof Ståhlgren,PDF Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk

Om sjömatskonferensen i media

Sveriges Radiolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Måltidsbloggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar

SeaWinlänk till annan webbplats

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU