Landsbygdsnätverket

Skärgårdskonferens i samarbete med Skärgårdarnas Riksförbund

I samarbete med Skärgårdarnas Riksförbund arrangerade Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk en konferens på Sydkoster den 6 och 7 februari 2018.

Tjugosju skärgårdsintresserade deltog i konferensen. Deltagarna representerade kustsamhällen från Haparanda i norr till Oxelösund i sydost och naturligtvis många öar och samhällen på Västkusten. Men även öar i inlandssjöar var representerade. Politiker från riksdags- och regionnivå medverkade tillsammans med forskare och leaderrepresentanter.

Konferensen hade tre tematiska workshopar; Det kustnära fiskets samhällsekonomiska och sociala betydelse, Service i skärgården samt Lokal demokrati. Förutom arbetstillfällen och försäljningsvärdet av fisk lyftes värdet av det lokala fisket som identitetsskapare, kulturbärare, varumärkesbyggare och som en attraktionskraft för boende, inflyttare och turister. En levande fiskehamn som en social mötesplats var ett annat värde och även fiskets roll i livsmedelsförsörjning och fiskarnas roll som stommen i den frivilliga sjöräddningen. Som en av de viktigaste faktorerna för levande kustbygder poängterades en stadig heltids- eller deltidsboende befolkning med tillgång till skola, vård och omsorg såväl som kommersiell och annan offentlig service. Ett medinflytande för lokalbefolkningen i besluts- och planeringsprocesser är ytterligare en byggsten för attraktiva kustsamhällen.

Rapport

Rapport från konferensen - kommer...

Presentationer

Workshop 1, del 1: Kustnära fiske och dess betydelse för lokalsamhälletPDF, Staffan Waldo, SLU
Workshop 1, del 2: Kustfiskets samhällsekonomiska och sociala värdenPDF, Staffan Waldo, SLU

Workshop 2: Lokal demokrati, Hans Arén, Koster - kommer...

Workshop 3: Kommersiell och offentlig service i skärgårdenPDF, Jacqueline Hellsten, ordförande Service i landsbygder, Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverkets arbete inom fiske och vattenbrukPDF, Magnus Nordgren, projektledare, Landsbygdsnätverket

Program och deltagarenkätPDF


Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU