Landsbygdsnätverket

Caroline Karlsson

Caroline är ledamot i den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk och representerar Lokalt Ledd Utveckling, Leader.

Caroline är naturvårdsbiolog och lärare, och arbetar som projektledare för ”Ett utvecklat fiske i Kattegatt” på Lokalt Ledd Utveckling Halland. Hon har tidigare arbetat med naturvård inriktad mot vattenverksamhet, såsom arbete med kontroll av näringsläckage, inventering av bottenfauna och skötsel av våtmarker. I projektet ”Ett utvecklat fiske i Kattegatt” är syftet att bidra till utvecklingen av ett lönsamt och utvecklat småskaligt kustnära fiske.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU