Landsbygdsnätverket
Samtliga föreläsare i webbinarieserien "Hållbart från norr till söder".

Hållbart från norr till söder - höstens webbinarier om vattenbruk

Vattenbruket har olika förutsättningar i olika delar av landet. I norr finns de stora kassodlingarna med regnbåge och röding, medan det i söder främst finns landbaserade odlingar med bland annat tilapia och ålmal. I vår nya webbinarieserie ”Hållbart från norr till söder” gör vi en djupdykning i vattenbrukets olika produktionsformer, utmaningar och möjligheter.

 

I serien berättar forskare och vattenbrukare om hur de arbetar för att få det svenska vattenbruket ännu mer hållbart. Bland annat handlar det om hur de jobbar med cirkulär produktion, både för att minimera påverkan på miljön och för att få en ökad produktion av sjömat.

9 september: Vattenbruk i symbios med jordbrukslandskapet

Föreläsare: Anders Kiessling, SLU, och Johan Ljungquist, Gårdsfisk.
Anmälan öppar inom kort.

14 oktober: Framtidens hållbara fiskfoder

Föreläsare: Markus Lageland, SLU, och Friederike Ziegler, RISE.
Anmälan öppnar under hösten.

4 november: Odling av fisk i norrländska kulturlandskap

Föreläsare: Anders Kiessling, SLU, och Pär Byström, Umeå universitet.
Anmälan öppnar under hösten.

18 november: RAS-odling på land ger mer svenskodlad fisk

Föreläsare: Joel Oresten, Smögenlax, och Kristina Snuttan Sundell, Göteborgs universitet.
Anmälan öppnar under hösten.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU