Landsbygdsnätverket

Hans-Olof Stålgren

Hans-Olof är ledamot i Fiske och vattenbruks-gruppen och representerar Jordbruksverket och arbetet med strategin för Östersjöregionen.

Hans-Olof har en bakgrund som växtodlingsrådgivare och har arbetat med landsbygdsnätverkande sedan år 2000. Först inom det nationella nätverket för Leader+, som 2008 utvidgades till Landsbygdsnätverket. Uppgifterna i Landsbygdsnätverket är bland annat att vara internationell kontaktperson och kanslirepresentant i arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling. Han är också Jordbruksverkets samordnare för rapporteringen av arbetet inom strategin för Östersjöregionen och har även ansvaret som policysamordnare (PAC) i hela strategin för fiske och vattenbruk.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU