Landsbygdsnätverket
Johan Wagnström

Johan Wagnström

Johan är ledamot i i den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk och representerar Länsstyrelserna.

Johan arbetar sedan 1989 som fiskeridirektör på Länsstyrelsen Skåne där han ansvarar för fisk- och fiskefrågor. Hans arbete innefattar således allt från fiskevård, fritidsfiske, vattenbruk och fiskerinäringsfrågor inom Skåne län. Särskild vikt läggs vid att slå vakt om en hållbar förvaltning och fördelning av de gemensamma fiskbestånden och skapa en hållbar fiskerinäring som skapar maximal samhällsnytta. Fiskeresurserna som finns i våra kringliggande hav kan generera stora värden genom nytänkande och skapa arbetstillfällen i kustkommunerna. Vattenbruket är också en viktig näring som genom ny teknik nu kan producera protein på ett mycket resurssnålt och miljövänligt vis.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU