Landsbygdsnätverket

Linda Falk Wigdén

Linda är ledamot i den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk och representerar vattenbruket.

Linda arbetar som projektledare hos branschorganisationen Matfiskodlarna och representerar det samlade vattenbruket. Hon ledde arbetet med att ta fram fiskodlingens nationella branschriktlinjer, Odlad med Omtanke, och arbetar mycket med frågor som berör fiskarnas hälsa och välfärd inom fiskodlingen. Linda ser vattenbruket och fiskodlingen som en framtidsbransch med stor utvecklingspotential. Hon ser även vattenbruket som en bransch där stor utveckling kommer att ske under de kommande åren. Hon tror starkt på att arbeta gemensamt kring olika frågor, både mellan branschens olika grupper och tillsammans med andra intressenter, för att skapa framsteg och ett hållbart vattenbruk.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU