Landsbygdsnätverket
Ett collage med sex bilder som visar fiskebåtar, redskap och fångade fiskar.

Nationella yrkesfiskekonferensen 2022

Välkommen till Nationella Yrkesfiskekonferensen i Falkenberg 2-3 juni.

Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket bjuder in till en konferens om svenskt yrkesfiske. Konferensen äger rum på Falkenbergs strandbad.

Konferensen ger deltagarna möjlighet att träffa och prata med bland annat yrkesfiskare, myndighetspersoner och företrädare av fiskets olika segment. Du kommer redan vid anmälan kunna bidra till spännande samtal genom att skicka in vilka viktiga frågor du vill ställa till Producentorganisationerna, Näringsdepartementet, Jordbruksverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Frågorna hanteras på olika sätt under konferensens.

Vi hoppas på två dagar med mycket utbyte och många givande diskussioner.

Anmäl dig här! Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag är 20 maj.

Program 2 juni

Tid

Program

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.30

Producentorganisationernas vision om fiskets framtid

14.30 - 15.00

Fika

15.00 - 16.30

Politik, förvaltning och kommande Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram

16.30 - 17.00

Fika

17.00 - 18.00

Samtal om svenskt fiske med Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och fiskets producentorganisationer

18.00 - 19.00

Mingel

19.00

Middag

Program 3 juni

Tid

Program

9.00 - 10.00

Sill och strömming i Östersjön

10.00 - 10.30

Fika

10.30 - 12.00

Utbildning och kompetenshöjning

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.30

Stärkt livsmedelsproduktion, vindkraft och framtidsvisioner

14.30

Avslut och fika to go

Logotyp för Jordbruksverket.
Logotyp för Landsbygdsnätverket.
EU-flagga - Havs- och fiskerifonden.