Landsbygdsnätverket

Ola Öberg

Ola är ledamot i den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk och representerar vattenbruket.

Ola är fiskodlare på Ljusterö i Stockholms skärgård. Han representerar det samlade vattenbruket och är själv medlem och styrelseledamot i producentorganisationen De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige. Han är intresserad av att fler ges möjlighet att arbeta med produktion av vattenbruksprodukter i Sverige men tror inte att enbart ny teknik är svaret. För att fler arbetstillfällen skall bli verklighet behöver svenska konsumenter och framför allt offentlig upphandling ställa samma krav på spårbara produkter och hållbar produktion som ställs på svenska producenter.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU