Landsbygdsnätverket
Daniel Melin, Jordbruksverket, Sportfiske

Tore Johnsson

Tore är ledamot i den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk och representerar Sveriges Fiskares Producentorganisation.

Tore är yrkesfiskare och har förutom att vara aktiv fiskare en rad olika förtroendeuppdrag för yrkesfiskarnas intresseorganisationer. För Tore är det viktigt att unga ges möjlighet att etablera sig som yrkesfiskare och som ett led i detta måste regelsystemet med licenser förenklas och kvotsystemet förändras så att det gynnar det småskaliga kustnära fisket. För att ge ett utvecklat långsiktigt och hållbart fiske betonar Tore att det behövs ett förtroendefullt samarbete inom näringen och myndigheterna.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU