Landsbygdsnätverket

Veronica Andrén

Veronica Andrén är marinbiolog och har arbetat med frågor som rör vattenbruk och fiske sedan examen 2009. Först arbetade hon med fiskerirelaterade frågor på Fiskeriverkets regionala kontor i Luleå, men sedan 2011 har hon arbetat med frågor kopplade till de akvatiska näringarna på Jordbruksverket. Till en början låg fokus vid smittskydds- och djurskyddsfrågor men sedan har detta breddats till att arbeta med främjande av vattenbruket, fisket och fisketurismen.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU