Landsbygdsnätverket
Kvinna på åkerremsa om ekosystemtjänster

Foto: Inger Pehrsson

Workshop om CAP-ersättningar

Just nu pågår planeringen inför den kommande programperioden för EU-stöden. Den 17 mars 2020 bjöd Landsbygdsnätveket in till en workshop för att ge möjlighet att diskutera och ge inspel till beslutfattare om hur CAP-ersättningarna kan bidra till en långsiktig hållbar skötsel av olika slags gräsmarker. Hur kan vi hantera målkonflikter mellan till exempel produktion, klimat och biologisk mångfald?

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU