Landsbygdsnätverket

Kontakt

Miljö och klimat

Sofia Björnsson

Ordförande
Sofia Björnsson
LRF
070-291 13 48

Lisa Karlsson

Ledamot
Anna Jamieson
Naturbeteskött i Sverige
076-765 77 40

Ledamot
Inger Pehrson
KSLA
070-820 33 12

Lisa Karlsson

Ledamot
Lisa Karlsson
Jordbruksverket
036-15 51 26

Inger Pehrsson

Ledamot
Marianne Ekberg
Naturvårdsverket
010-698 10 00 (vx)

Anna Jamieson

Kanslirepresentant
Johan Ascard
Landsbygdsnätverket
073- 401 90 89

Lisa Karlsson

Ledamot
Camilla Hansson
Sametinget
063-15 08 57

Lisa Karlsson

Ledamot
Jenny Jewert
WWF
073- 642 32 02

Sofia Björnsson

Ledamot
Lotta Fabricius
Svenska bin
070-735 28 58

Inger Pehrsson

Ledamot
Monica Sihlén
Upphandlingsmyndigheten
08-586 217 00 (vx)

Grupp för affärsmöjligheter i de gröna näringarna

Ordförande
Christina Milén Jacobsson
Hushållningssällskapen
0521-72 55 15

Lisa Karlsson

Ledamot
Anna Hedberg
Länsstyrelsen
010-223 12 86

Inger Pehrsson

Ledamot
Jörgen Fransson
Jordbruksverket
036 – 15 52 16

Sofia Björnsson

Ledamot
Stephanie Kindbom
Jordbruksverket
036-15 64 16

Anna Jamieson

Kanslirepresentant
Nils Lagerroth
Landsbygdsnätverket
070-360 22 34

Lisa Karlsson

Ledamot
Helene Oscarsson
Vreta Kluster
070-319 76 43

Sofia Björnsson

Ledamot
Per Hansson
SLU
070-672 75 44

Inger Pehrsson

Ledamot
Susanne Lundgren
LRF
010-184 45 19

Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet

Lisa Karlsson

Ordförande
Per Hasselberg
Fyrbodals kommunalförbund
073-335 85 18

Lisa Karlsson

Ledamot
Johan Torén
SLU
070-201 81 62

Lisa Karlsson

Ledamot
Michael Insulander
Naturbrukets Yrkesnämnd
010-184 40 00

Anna Jamieson

Kanslirepresentant
Nils Lagerroth
Landsbygdsnätverket
070-360 22 34

Lisa Karlsson

Ledamot
Maria Elinder
Naturbruksskolornas förening
070-568 73 18

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU