Landsbygdsnätverket
Person i traktor som håller en mobil i handen

Fotograf: Emilia Bergmark Jiménez

Nya affärsmöjligheter för gröna näringar

Det är centralt för Landsbygdsnätverket att arbeta med de gröna näringarna. I synnerhet med insatser som stärker miljömässigt hållbar konkurrenskraft. Inom nätverket finns olika arbetsgrupper och en av dem är Nya affärsmöjligheter för gröna näringar.

Att öka konkurrenskraften i gröna näringar är ett viktigt mål i nuvarande landsbygdsprogram. I kommande programperiod ska nätverket verka för hela den gemensamma jordbrukspolitiken. Landsbygdsnätverket ska också aktivt bidra till att genomföra den nationella livsmedelsstrategin.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU