Landsbygdsnätverket
En kvinnlig yrkesfiskare står på brygga med fiskebåt bakom sig.

Foto: Scandinav bildbyrå

Hållbara blå näringar

Arbetsgruppen Hållbara blå näringar verkar för lärande, samarbete och dialog mellan organisationer och myndigheter som är aktiva på ett nationellt plan inom fisket och vattenbruket.

Syftet med arbetsgruppen är att underlätta genomförandet av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet och strategin för svensk fiske- och vattenbruk 2021-2026 med tillhörande handlingsplan för utveckling av svenskt yrkesfiske respektive vattenbruk.

Vill du bidra till arbetet?

Har du kunskaper, idéer, funderingar eller frågor som rör våra aktuella områden? Tveka inte utan hör av dig till oss!

Carl Dahlberg

Carl Dahlberg
projektledare och samordnare

Carl Dahlberg

Jason Bailey
samordnare