Landsbygdsnätverket
En man på ett fält som kör en drönare.

Foto: Ivan Rieka / Mostphotos

Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar

Landsbygdsnätverket arbetar för att stärka konkurrenskraft och hållbarhet i de gröna näringarna, i linje med den svenska livsmedelsstrategin och EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

För att främja konkurrenskraftigt och hållbart lantbruk blir det framöver stort fokus på agrara kunskaps- och innovationssystem (AKIS). Syftet är att förbättra kunskapsflöden och förbättra samverkan för att underlätta innovationer i lantbruket.

Under senare år har många innovationsprojekt kommit igång inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri. Det behövs fler åtgärder för att bygga kunskaper och utbyta erfarenheter i de gröna näringarna.

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar ska medverka till att:

  • Stärka kunskaps- och innovationssystemet inom primärproduktionen
  • Utbyta och bygga kunskaper för att främja innovationer inom primärproduktionen
  • Koppla samman aktörer med kompletterande kompetenser och resurser för att skapa nya lösningar
  • Skapa synergier med andra EU-finansierade strategier och nätverk
innovation inom de gröna näringarna

Här kan du se exempel på vad vi jobbar med

Mötesplats AKIS

En årlig sammankomst om kunskapsflöden och innovationer i gröna näringar. Första mötet ägde rum i mars 2021. Planering för nästa tillfälle pågår. Kontakta Johan Ascard för mer infomation.

Nyhetsbrevet AKIS

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Länk till annan webbplats. om innovationer i de gröna näringarna.

Innovationsprojekt inom EIP-Agri

Hitta inspirerande projekt som finansierats av innovationsstödet EIP-Agri.

Landet - podden bortom storstan

Lyssna på #128 om fyra nya centrumbildningar där forskare och näringsliv tillsammans ska arbeta för att produktion av livsmedel ska bli mer hållbar och konkurrenskraftig.

Lyssna på #121 Om AKIS - har Sverige rätt kunskap för att producera mer mat?

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna i arbetsgruppen för Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar? Klicka på länken nedanför.

Till kontaktsidan

Nyfiken på Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar – Kjell Ivarsson

Kjell Ivarsson, ordförande, har svart kavaj och vit skjorta

Foto LRF presstjänst

Du är ordförande för gruppen. Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med just nu?
– Ständigt viktiga frågor är innovationerna, lönsamheten och konkurrenskraften i jordbruket, trädgårds- och rennäringen. Extra viktigt är fånga upp och förbättra möjligheterna för de unga företagarna som är vår framtid.

Vad hoppas ni på att arbetet ska leda till?
– Att Sverige stärks med många små och stora innovationer och att vi kan leva upp till ambitionerna i den svenska livsmedelsstrategin.

Vad är på gång framåt?
– Vi fortsätter arbetet med gårdsnära innovationer i EIP-Agri. Vi satsar också på att stärka kunskapsnaven och rådgivningen med Mötesplats AKIS i mars för att vara väl förberedda inför den nya jordbrukspolitiken 2023.

Om du får lyfta tre delar som gruppen har bidragit med, vad skulle det bli?
– Ett hundratal innovationer finns nu redovisade på Landsbygdsnätverkets webbplats. Vi har också börjat diskutera hur vi kan stärka de svenska kunskapsnaven och rådgivningen. Våren 2021 ordnade vi ett tvådagarsmöte som kallades Mötesplats AKIS och kommer att fortsätta med denna och fler mötesplatser framåt.

Tre andra arbetsgrupper inom Landsbygdsnätverket med koppling till agrara kunskaps- och innovationssystem (AKIS)