Landsbygdsnätverket

Inspirerande innovationsprojekt

Innovationer är viktiga för att utveckla landsbygden. Innovationsstödet EIP-Agri finansierar många spännande innovationsprojekt inom jordbruk, trädgårdsnäringen och rennäringen.

Här lyfter vi fram några utvalda innovationsprojekt som är avslutade eller har kommit en bit på vägen.

Här kan du läsa och inspireras av entreprenörer som utvecklar sina tjänster och produkter för att stärka företagens konkurrenskraft och även skapa förbättringar för miljö och klimat.

Fler länkar hittar du längst ner på sidan och sist i varje artikel .

Innovativ teknik för klimatstyrning i växthus


Ny teknik utvecklas för att kunna värma och kyla växthus med restvärme från industrier. Innovationen kan drastiskt minska energibehovet och göra det möjligt att odla grönsaker i växthus året runt även i kallt klimat.

läs hela artikeln här

Växtbaserad yoghurt på svensk åkerböna - smaken är riktigt bra


Den växtbaserade yoghurt som idag finns i handeln är baserad på soja, kokos eller andra långväga råvaror. Nu har en yoghurt baserad på svensk åkerböna tagits fram tack vare innovationsstödet EIP-Agri, i ett projekt som just avslutats vid RISE.

läs hela artikeln här

Så ska vildsvinen hållas ifrån åkrarna


Innovationsprojektet Vildsvinsstopp har nu utvecklat en ny maskin för att sätta upp elstängsel som ska stoppa vildsvinen effektivt.läs hela artikeln här

Bekämpa ogräsen där de växerOgräs växer i varierande mängder över ett fält. Bekämpningen skulle därför kunna anpassas efter mängden ogräs i olika delar av fältet. Med hjälp av drönarbilder som ger underlag till sprutföraren, utvecklar Agroväst en ny teknik med stöd från EIP-Agri.

läs hela artikeln här

Ny app kan minska svampgift i havreHavre är känsligt för angrepp av svampen fusarium som kan ge höga halter av det giftiga ämnet DON i havrekärnan. Med hjälp av innovationsstödet EIP-Agri utvecklas ett beslutsstöd i form av en app i telefonen, som bedömer behovet av att bekämpa fusarium.

läs hela artikeln här

B2B2C - ny digital platt-form ökar tillgängligheten av regionala livsmedel


Innovationsprojektet B2B2C - Business to business to consumer - ska via en ny digital plattform göra det lättare för konsumenterna och hitta regionala livsmedel. Samtidigt ska plattformen göra det möjligt för producenterna att nå fler kunder och öka sina volymer.

läs hela artikeln här

Innovativa grindar för en bättre arbetsmiljö

Ökande storlek på besättningarna och ständigt lösgående djur ökar behovet av rationella och säkra hanteringssystem.

 


läs hela artikeln här

Nytt odlingssystem för spannmål i permanent vall

Projektet utvecklar en ny metod för spannmålsodling i ett plöjningsfritt odlingssystem. Det ska bidra till att minska växtnäringsläckage och skapa förutsättningar för en stor kolinlagring.

läs hela artikeln här

Revolutionerande nytta för rennäringen

Flera innovationsprojekt utvecklar ny teknik för rennäringen. Ett spännande projekt handlar om övervakning av renar i områden som saknar mobiltäckning.


läs hela artikeln här

Nya affärsmodeller för kolinlagring


Lantbrukaren ska få betalt för sin kolinlagring. Projektet utvecklar en plattform för att bidra till att lösa klimatkrisen och öka lönsamhet i svenskt jordbruk.

läs hela artikeln här

Objektiv klassificering av slaktkroppar med digital teknik

En objektiv klassificering vid slakt av nötkreatur och får har varit efterlängtad länge. Med digitala metoder kan det bli möjligt.


läs hela artikeln här

Att mäta är att vetaProjektet tar fram ett hjälpmedel för att avgöra skördetid och skördemängd av äpple och vindruvor.läs hela artikeln här

Långtidsplan för företag på landsbygden


Projektet utvecklar ett webbaserat verktyg och kurser för långsiktig planering av landsbygdsföretaget.

läs hela artikeln här

Innovationer för läckert och prisvärt svenskt köttMånga efterfrågar svenskt kött av hög kvalitet, men idag är kvalitén lite ojämn. Det vill dessa projekt ändra på.

läs hela artikeln här

Tillsyn av betesdjur med innovativ teknik från orienteringssporten

Framgångar i orienteringssporten kan bli till stor hjälp för att underlätta djurtillsynen på bete.

läs hela artikeln här

Digital växtinformation ger stora tidsbesparingar


Digitalisering av information om trädgårdsväxter och arbetsprocesser har ökat effektiviteten för yrkesverk-samma i planskolebran-schen.läs hela artikeln här

Restprodukter blir hälso-samma vegetabiliska livsmedel

En ny metod minskar svinnet i kålodling. När broccolihuvudet är skördat kan resten av plantan tas tillvara och bli vegetariska inblandningsprodukter till livsmedelsindustrin.


läs hela artikeln här

Innovativ lösning för
djurdata minskar sanktionsrisk

Ett nytt IT-system gör det möjligt att koppla gårdens datasystem för nötkreatur direkt till Centrala djurdata-basen. Därigenom kan felaktigheter upptäckas direkt och sanktioner undvikas.

läs hela artikeln här

Vilken skärpa! Koll på grönsakerna med drönare


Bättre skördeprognoser med hjälp av drönare ger en mer effektiv och hållbar grönsaksodling. Flera projekt använder avancerad teknik för att styra produktionen bättre.

läs hela artikeln här

Blommande zoner i odlingslandskapet


Mångfunktionella zoner ökar den biologiska mångfalden och ger även andra nyttor i odlingslandskapet.
läs hela artikeln här

Innovativ markering av åkerbrunnar


Smarta brunnsmarkeringar spar miljö, tid och pengar.


läs hela artikeln här

Vallskörd med ny teknik ger renare foder och mindre packning


En ny maskin med flera funktioner kan både skörda, vända, lufta och stränglägga.


läs hela artikeln här

Innovativa drycker med frukt och bärNya projekt utvecklar mousserande vin och juice av frukt och bär från Sverige.


läs hela artikeln här

Säkrad pollinering genom skanning av bihälsanGenom att tidigt hitta varroakvalster i bisamhällen kan skadorna minimeras och friska bin säkras.

läs hela artikeln här

Digitala beslutsstöd effektivare och bättre för djuren

Med digitala lösningar kan djurens tillväxt kontrolleras kontinuerligt. Om något djur blir sjukt kan det åtgärdas tidigt. Djuren mår bättre och användningen av antibiotika kan minskas.

läs hela artikeln här

Introducera svensk sötpotatis på marknadenDet är stort intresse för nya grödor i Sverige. Projektet syftar till att skapa ett säkert system för att introducera svensk sötpotatis och andra nya grödor i Sverige.


läs hela artikeln här

Innovativ idé i exjobb ledde snabbt till marknaden


Två studenter utvecklade en mobil anläggning för att separera den fasta delen i kogödsel till strö. Att göra ett koncept med en mobil separering är innovativt.


läs hela artikeln här

Suggor i grupp ska utfodras individuellt


Nu ska suggor som lever i grupp få äta i fred. Med elektroniska öronmärken ska de få rätt mängd foder och djurvälfärden kan förbättras.

 

läs hela artikeln här

Bättre bekämpning av potatisbladmögel


Projektet utvecklar en ny modell för prognos och varning för potatisbladmögel för att minska den kemiska bekämpningen.läs hela artikeln här

Musselägg är oslagbaraMusselmjöl som foder till hönor ger dubbel miljönytta. Musslorna samlar växtnäring så övergödningen minskar och mjölet kan ersätta protein i hönsfodret som vi människor kan använda.

läs hela artikeln här

Skördemaskin lyfter den svenska havtornsodlingenSkörd och tröskning av havtorn har varit en begränsande faktor för en utökad svensk odling av de attraktiva bären. En havtornsodlare har tack vare innovationsstödet EIP-Agri kunnat utveckla både en skördare och en tröska med rensning.

läs hela artikeln här

Pasta och snacks av svenska baljväxterFlera projekt utvecklar vegetabiliska proteiner till livsmedelsindustrin av svenskodlad åkerböna och sötlupin.

läs hela artikeln här

Honung med identitet stärker inhemsk produktion


Honung är ett av de mest förfalskade livsmedlen som säljs i Europa.
Ett innovationsprojekt utvecklar en ny analystjänst för såväl geografiskt ursprung som vad honungen består av, inklusive nektarkällor.


läs hela artikeln här

Här kan du läsa mer om dessa och andra EIP-projekt:
Godkända innovationsprojekt EIP-agriöppnas i nytt fönster
EIP-projekt inom EUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU