Landsbygdsnätverket

Har du precis som Arctic Winery i denna film lösningen på ett problem? Då ska du söka innovationsstöd.

Så söker du innovationsstödet

Innovationsstöd söks via Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats och all handläggning sker via Jordbruksverketlänk till annan webbplats där du hittar mer detaljerad information om hur du söker stödet.

 

På denna sida hittar du översiktlig och kompletterande information om innovationsstödet EIP-Agri och om samverkan och spridning av resultat.

Det är möjligt att söka stödet i en tvåstegsprocess. Det första steget är en ansökan om ett gruppbildningsstöd och det andra är en ansökan om genomförandestöd. Du kan även söka genomförandestöd direkt. Ansökan för båda stegen är öppen året om men beslut gällande stödansökningarna sker cirka en gång per månad för gruppbildningsstödet och flera gånger per år för genomförandestödet.

Innovation

En innovation är en ny idé som med framgång kommit till användning. Om man söker gruppbildningsstöd eller genomförandestöd måste man ha både ett problem och en idé eller ett förbättringsförslag. Du ska ha identifierat ett problem eller förbättringsbehov som gäller för flera inom aktuell bransch. Stödet kan inte användas till forskningsprojekt, för att gemensamt identifiera problem och lösningar eller för rådgivning eller annan kompetensutveckling.

Urvalskriterier

Vid bedömningen av din ansökan används nedanstående urvalskriterier.

För gruppbildningsstödet används urvalskriterierna 1-3, för genomförandestödet urvalskriterierna 1-6.

  1. Den tänkta innovationen bidrar till att förbättra konkurrenskraften för jordbruk, trädgårds- eller rennäring.
  2. Den tänkta innovationen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder.
  3. Den tänkta innovationen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål.
  4. Innovationsgruppen har den kapacitet som krävs för att genomföra och fullfölja innovationsprojektet.
  5. Projektets aktiviteter och budget är relevanta.
  6. Innovationsprojektets användning av resultat: Du ska ha en plan för marknadsinträde eller hur innovationen ska komma till användning respektive för hur du ska förmedla behov av eventuella forskningsinsatser.

Läs mer om de fullständiga urvalskriterierna och bedömningsgrunderna.PDF

Sekretessavtal

Det är viktigt att din innovationsidé skyddas. Därför rekommenderas att alla som deltar i möten med den person som ”äger” idén inför bildandet av en innovationsgrupp skriver under ett sekretessavtalWord . Det förhindrar att idén riskerar att spridas utanför den blivande innovationsgruppen.

Samverkan med andra EU-länder

Samverkan med andra EU-länder kan ske på olika sätt. Din innovationsgrupp kan exempelvis via det sökta stödet finansiera en expert från ett annat land. Det kan också vara parallella grupper i två länder som jobbar med liknande utmaningar och som samverkar men finansieras av respektive land.

Resultaten ska spridas

Projektet är inte avslutat förrän resultaten är spridda nationellt och via det europeiska nätverketlänk till annan webbplats. Det kommer att finnas en mall för hur projektresultaten ska beskrivas.

Resultaten sprids med hänsyn till intellektuellt rättsskydd (IPR). Du kan läsa om IPR på InnovationOnline.selänk till annan webbplats eller Patent- och registreringsverkets webbplatslänk till annan webbplats. Du, hela gruppen eller någon annan i gruppen enligt gruppens överenskommelse, ska ha möjlighet att skydda en affärsidé eller att söka patent om det är aktuellt, utan att det störs av att resultaten sprids.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU