Landsbygdsnätverket
En man på ett fält som kör en drönare.

Foto: Ivan Rieka / Mostphotos

Kunskaps- och innovations-främjande i gröna näringar AKIS

Landsbygdsnätverket arbetar för att stärka konkurrenskraft och hållbarhet i de gröna näringarna, i linje med den svenska livsmedelsstrategin och EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Ta chansen att träffas och inspireras på AKIS temadagar

Affärsmodellsinnovation inom odling

Måndagen den 17 oktober till tisdagen den 18 oktober i Öjebyn.
Läs mer om träffen och anmäl dig.

Kommunikation och kunskapsöverföring

Tisdagen den 22 november i Vreta Kloster.
Läs mer om träffen och anmäl dig.

Digitalisering

Onsdagen den 30 november i Landskrona.
Läs mer om träffen och anmäl dig.

Innovation, entreprenörskap och digitalisering

Tisdagen den 7 mars 2023 i Eskilstuna.
Läs mer om träffen och anmäl dig.

AKIS är ett internationellt begrepp, och en förkortning av ”Agricultural Knowledge and Innovation System”. Det kan fritt översättas till ”Agrara kunskaps- och innovationssystem”. AKIS kan ses som en tankemodell för att illustrera eller kartlägga aktörer, processer och nätverk som jobbar med kunskapsutveckling och innovation.
I EU:s nya jordbrukspolitik 2023-2027 uppmuntras medlemsstaterna att använda AKIS-konceptet för att förbättra kunskapsflöden och stärka kopplingen mellan forskning och praktik.

Lisa Blix Germundsson vid SLU har skrivit ett faktablad om AKIS, där du kan läsa om AKIS historik, en översikt över AKIS i Europa och Sverige, och några reflektioner kring konceptet.
Lisa medverkade även vid Mötesplats AKIS 2022 och berättade om AKIS.
Filmen och faktabladet hittar du på sidan: Mötesplats AKIS.

Landsbygdsnätverkets medlemmar samarbetar i arbetsgrupper inom olika tematiska områden – Hållbara gröna näringar, Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar och andra grupper som också är delar av Sveriges AKIS.
Mer information om arbetsgrupperna hittar du på sidan: Vad gör vi?.

Mötesplats AKIS genomförs varje år, och är den stora nationella träffen för alla som jobbar med utveckling och spridning av kunskap och innovation i svenskt lantbruk. Utöver denna träff genomförs flera aktiviteter runt om i Sverige under året. Dessa träffar har olika teman, och genomförs i samverkan mellan medlemmar i Landsbygdsnätverket.
Planerade träffar, webbinarier och poddar hittar du på sidan: Kalender.

innovation inom de gröna näringarna

Här kan du se exempel på vad vi jobbar med

EIP-Agri projektledarträff

Varje år arrangeras en träff för dem som leder EIP-Agri innovationsprojekt. Kontakta gärna Johan Ascard för mer information.

Nyhetsbrevet AKIS

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Länk till annan webbplats. om innovationer i de gröna näringarna.

Innovationsprojekt inom EIP-Agri

Hitta inspirerande projekt som finansierats av innovationsstödet EIP-Agri.

Landet - podden bortom storstan

Lyssna på #128 om fyra nya centrumbildningar där forskare och näringsliv tillsammans ska arbeta för att produktion av livsmedel ska bli mer hållbar och konkurrenskraftig.

Lyssna på #121 Om AKIS - har Sverige rätt kunskap för att producera mer mat?

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna i arbetsgruppen för Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar? Klicka på länken nedanför.

Till kontaktsidan

Nyfiken på Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar – Kjell Ivarsson

Kjell Ivarsson, ordförande, har svart kavaj och vit skjorta

Foto LRF presstjänst

Du är ordförande för gruppen. Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med just nu?
– Ständigt viktiga frågor är innovationerna, lönsamheten och konkurrenskraften i jordbruket, trädgårds- och rennäringen. Extra viktigt är fånga upp och förbättra möjligheterna för de unga företagarna som är vår framtid.

Vad hoppas ni på att arbetet ska leda till?
– Att Sverige stärks med många små och stora innovationer och att vi kan leva upp till ambitionerna i den svenska livsmedelsstrategin.

Vad är på gång framåt?
– Vi fortsätter arbetet med gårdsnära innovationer i EIP-Agri. Vi satsar också på att stärka kunskapsnaven och rådgivningen med Mötesplats AKIS i mars för att vara väl förberedda inför den nya jordbrukspolitiken 2023.

Om du får lyfta tre delar som gruppen har bidragit med, vad skulle det bli?
– Ett hundratal innovationer finns nu redovisade på Landsbygdsnätverkets webbplats. Vi har också börjat diskutera hur vi kan stärka de svenska kunskapsnaven och rådgivningen. Våren 2021 ordnade vi ett tvådagarsmöte som kallades Mötesplats AKIS och kommer att fortsätta med denna och fler mötesplatser framåt.

Tre andra arbetsgrupper inom Landsbygdsnätverket med koppling till agrara kunskaps- och innovationssystem (AKIS)