Landsbygdsnätverket

Fondsamordning genom leadermetoden

Landsbygdsnätverkets samordningsgrupp för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden vill stärka arbetet med att samordna de fonder som finansierar verksamheten. Olika myndigheter och regelverk kan göra beslutsvägarna krångliga och det kan därför vara svårt att finna en samsyn.

De tre svenska myndigheter som förvaltar fonderna är Jordbruksverket, Tillväxtverket och Svenska EFS-rådet. De har uppdraget att tillsammans arbeta för att hitta synergier mellan fonderna. Syftet är att förstärka den sammanlagda effekten av genomförda investeringar. Detta kallas för fondsamordning.

Ett exempel på fondsamordnande insatser är fondsamordningsgrupper med myndigheter, regioner samt regionala och lokala aktörer. Insatserna kan även vara samordning genom lokalt ledd utveckling och samordning på projektnivå

Låt dig inspireras!

Träffar underlättar samordningen

Samordningsträffar har blivit ett framgångsrikt verktyg för att effektivisera samordningen mellan de olika struktur- och investeringsfonderna i Småland och öarna.

Socialt företag i det nedlagda pappersbruket

Med stöd från landsbygdsfonden och socialfonden har satsningarna kring Matfors industrihistoria skapat en utställningslokal och en naturlig samlingspunkt på orten.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU