Landsbygdsnätverket
Leaders logga

Grafisk profil

Den grafiska profilen för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är liknande för alla leaderområden. Den ger områdena en klar identitet och samtidigt ett samlat intryck från samtliga leaderområden. Profilen har tagits fram på uppdrag av samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling. Varje enskilt leaderområden är fria att ansluta sig till det gemensamma utseendet.

En grafisk manual för profilen har tagits fram för att ge vägledning i hur den grafiska profilen ska hanteras, det vill säga hur logotyp, färger och teckensnitt ska användas, hur logotypen ska placeras och när det passar bäst att använda de olika färgerna. Fotografier väljs lokalt och på så sätt sätter man en lokal prägel på profilen tillsammans med namnet på området som läggs in i logotypen. I manualen finns också exempel på hur profilen ska hanteras i powerpoint-presentationer, på visitkort och i andra sammanhang. Allt för att den ska kännas enkel att arbeta med och för att vi alla ska använda profilen på samma sätt. 

Den grafiska manualen är ett stöd till dig som producerar material för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden, oavsett om du arbetar på kansliet eller någon annanstans. Den grafiska manualen hittar du i sin helhet under "Mer information".

Mer information