Landsbygdsnätverket
Bearbetning av metall så gnistor flyger.

Foto: Christopher Burns/Unsplash

Nationell leaderträff 2021

Med framtiden i fokus

Den 11 november kl 13.00-16.15 är det återigen dags för den nationella leaderträffen som även i år kommer genomföras digitalt. Tillsammans med LUS (Lokal utveckling Sverige) har vi tagit fram ett program som ska ge både inspiration och erfarenhetsutbyte. Huvudteman är EU-visioner och svensk landsbygdspolitik, mångfald i leaderstrategier samt verktyg för hållbart arbetssätt.

Sista anmälningsdag är den 29 oktober. Programmet kommer uppdateras fortlöpande när nya talare blir klara. Så titta in på den här sidan lite längre fram om du vill uppdatera dig om innehållet.

Du anmäler dig via den här länken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta är några av programpunkterna:

Maria Ahlsved, näringsdepartementet

Maria Ahlsved, Näringsdepartementet

EU:s landsbygdsvision - i Sverige

I juni presenterade EU-kommissionen en vision om starkare, sammanlänkade, resilienta och välmående landsbygdsområden 2040. Hur har processen sett ut för att få fram en vision? Vad innehåller den? Och hur hänger den ihop med landsbygdspolitik, livsmedelsstrategi och Leader?

Maria Ahlsved är ämnesråd på Näringsdepartementet och arbetar med genomförandet av den nationella landsbygdspolitiken.

Maria Ahlsved, näringsdepartementet

Stina Haglund, YourWill

Vinsten med mångfald - hur vi kan arbeta med övergripande principer?

I de lokala utvecklingsstrategierna för Leader finns ett avsnitt om övergripande principer som beskriver hur varje leaderområde beaktar hållbar utveckling, likabehandling och ickediskriminering samt jämställdhet mellan män och kvinnor. Men vad innebär det konkret? Hur kan vi bli mer inkluderande och bidra till mer inkluderande projekt?

Stina Haglund är utbildad kulturanalytiker med inriktning organisation/ledarskap kombinerat med examen i rättsvetenskap. Har i sitt företag YourWill stort fokus på jämställdhet, mångfald och normkreativitet.

Maria Ahlsved, näringsdepartementet

Cecilia Ödman, Jordbruksverket

Samarbete och självledarskap - verktyg för dig som arbetar med andra

Runt om i Sverige pågår ett intensivt arbete för att ta fram lokala utvecklingsstrategier för programperioden 2023-2027. Nästa höst ska föreningen, LAG-styrelsen och leaderkontor vara på plats. Mål, strukturer, samspel, kultur och engagemang är viktiga faktorer som alla framgångsrika team behöver vara överens om. Vad bör du tänka på för att skapa ett starkt team och hur ser du till att du själv har ett hållbart arbetssätt framåt?

Cecilia Ödman är stf HR-chef på Jordbruksverket och ansvarar för myndighetens arbete med ledarskap och grupputveckling. Under det här passet delar hon med sig av några verktyg som du kan använda för att skapa trygghet och framgång för dig och ditt team framöver.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU