Landsbygdsnätverket
Bild från den regionala leaderträffen i Överkalix, augusti 2015. Foto: Hans-Olof Stålgren.

Bild från den regionala leaderträffen i Överkalix, augusti 2015. Foto: Hans-Olof Stålgren.

Samordnande grupp för lokalt ledd utveckling

Den samordnande gruppen finns för att på ett övergripande plan skapa erfarenhetsutbyten, lärande mellan alla leaderområden, andra nationella aktörer och mellan de olika fonderna.

Till skillnad från Övervakningskommittén som ska följa och styra genomförandet av programmen ska den samordnande gruppen med sina operativa grupper samla och sprida information och kunskap om genomförandet av programmen. 

Det är leaderområdena som utser, genom den nationella föreningen LUS, representanterna i Landsbbygdsnätverkets samordnande grupp för lokalt ledd utveckling.

Operativa grupper

Olika operativa grupper genomför aktiviteter som bidrar till att genomförandet Leader i de olika programmen stärks. Det handlar till exempel om planera och genomföra nätverksträffar, samordning av fonder,  främja transnationellt samarbete samt samla och sprida erfarenheter och annan kunskap. De operativa grupperna är:

  • Främja transnationellt smarbete inom lokalt ledd utveckling
  • Fondsamordning inom lokalt ledd utveckling
  • Nationella nätverksträffar inom lokalt ledd utveckling
  • Kommunikation

Mer information

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU