Landsbygdsnätverket
Tornedalen 2020.

Bild från det transnationella projektet "Original Lapland" som Tornedalen 2020 driver.

Pågående transnationella projekt

Här hittar du de transnationella projekt som har fått startbeslut av Jordbruksverket. Målsättningen är att varje leaderområde ska ha minst ett transnationellt projekt under programperioden 2014-2020. Hittills har 29 av 48 områden ett förberedande och/eller genomförandeprojekt.

Förberedande projekt

Förberedande projekt beviljas då man har en gemensam idé och kontakt med LAG i annat land om att starta upp ett projekt. Projektet används för att fördjupa kontakterna och ta fram en gemensam projektplan. Sannolikheten är stor att även de förberedande projekten mynnar ut i ett genomförandeprojekt.

11 av 48 svenska leaderområden har beviljats pengar till ett eller flera transnationellt förberedande projekt: 

Leaderområde

Projektnamn

Projektbeskrivning

Fond

Lokalt ledd utveckling Höga Kusten

Förberedande projekt ungas delaktighet i landsbygdsutveckling i Höga Kusten

Samarbete med Yrkeshögskolan Centria och Yrkeshögskolan Novia (Österbotten, Finland), Leader Polaris, Sorsele United & Leader Lappland 2020. 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader LAG PH

Förstudie Transnationellt Samarbetsprojekt Kanada

Kim Cornelissen, Kanadensisk landsbygdsutvecklare.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal

Innovationsresa Dalsland - The Burren

Troligen samarbete med ett leaderområde i Burren, Irland.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Sjö, Skog och Fjäll

Förprojekt RuralScapes med flera

Samarbete med leaderområdet Gal Batir i Kalabrien, Italien. Projektet handlar om orts- och bygdeutveckling.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Lokalt ledd utveckling Halland

Förstudie internationellt utbyte runt besöksnäring och integration

Samarbete med Tyskland, Finland, Tjeckien och Österrike. Projektet handlar om besöksnäring och destinationsutveckling.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Mälardalen

Internationell samverkan

Samarbete med leaderområdena South East Cork Area Development, Ayrshire samt de två tidigare leaderområdena i Champagne-Ardennes; Pay de Chaumont och Pay des Langres. Projektet handlar om orts- och bygdeutveckling.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Lokalt ledd utveckling Höga Kusten

Samverkan för landsbygdens entreprenörer

 Tänkbara samverkansparter finns inom Interregprojekten Norra Perferin och Sverige-Norge-programmet. Projektet handlar om näringslivsutveckling.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Lundaland

Uppåkra – The search for international cooperation in digitalisation

Samarbete med Italien. Projektet handlar om miljö och klimat samt natur- och kulturmiljö.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Sörmlandskusten

Willkommen Deutschland

Samarbete med leaderområde Mecklenburg Vorpommern, Tyskland. Projektet handlar om besöksnäring och destinationsutveckling.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Växtlust Värmland

Internationell Växtlust - förberedelser

Trolig samarbetspartner LAG Landeck i Österrike.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Östra Skaraborg

Grus Grus

Trolig samarbetspartner Flusslandschaft-Peenetal i Tyskland.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Lokalt ledd utveckling Höga Kusten

Sagaleden

Troligen samarbete med kommuner i Norge.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Nedre Dalälven 3

Internationell samverkan

Samarbete med South East Cork Area Development (Irland), Felsö-Homokhátság Rural Development Association (Ungern), Telšiai district LAG (Litauen), LEADER Atert-Werk (Luxemburg) samt Leader Pomoväst(Finland). Samarbete med andra områden inom EU kan bli aktuellt.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Genomförandeprojekt

I ett genomförandeprojekt har parterna gemensamma mål och arbetar tillsammans för att nå dessa.  

28 av 48 svenska leaderområden har beviljats pengar till ett eller flera transnationella genomförandeprojekt:

Leaderområde

Projektnamn

Projektbeskrivning

Fond

Leader Östra Skaraborg

Liiveri Skaraborg

Leader Liiveri i Finland. Samarbetsparterna skall dra nytta utav varandras erfarenheter och arbetsmetoder inom områdena. Det gäller LAG-arbete, ungdomars engagemang, frågor kring nyföretagande, olika sätt att arbeta med landsbygdsutveckling samt ut ideella föreningar arbetar i de olika områdena och länderna.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Föreningen Västlust Värmland

Internationell Växtlust . The Swedish part of "Smart Region Innovation Driver".

LAG Landecks leaderområde i Sydtyrolen som den koordinerande partnern. Aktiviteterna förväntas bestå av erfarenhetsutbyten och studiebesök passande de tre målgrupperna samt såväl arrangerade som spontana företagarmöten mellan ländernas deltagare liksom studier av tre olika innovativa "case" inom ramen för insatser i Sverige (1=innovationsprocess i mixad deltagargrupp) och Österrike (2 olika, se avsnitt nytänkande).

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Nedre Dalälven 3

Cult Trips 2.0

Projektet är ett internationellt samverkansprojekt mellan 9 olika LAG i Österrike, Tyskland, Luxemburg, Italien, Rumänien, Litauen och Sverige. Syftet med projektet är att genom lokala, regionala och transnationella nätverk inom "Slow Tourism" öka den lokala turismen i de deltagande områdena.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Linné Småland

Engine- Entreprenörskap genom Internationella Erfarenheter

Samarbete med Leader Angus, Skottland.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Linné Småland

Mutiple use of forest

Samarbete med LAG Kantri Ry (Finland), LAG AkTiivinen Pohjois-Satakunta Ry (Finland), LAG Adelo (Portugal), LEADER Regioun Mëllerdall (Luxemburg) samt eventuellt ytterligare ett område i Portugal.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Västra Småland

Time for inter-action

Samarbete med leaderområden Leader Oststeirisches Kernland i Österrike och Leader Alle-Fuhse-Aue i Tyskland. Projektet handlar om social utveckling och främjande av integration

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Lokalt ledd utveckling Halland

Immigrant Integration to Rural Areas: Identification and Exchange of Good Practices

Samarbete med sju finska leaderområden, sju Österikiska leaderområden samt ett leaderområde i Tyskland. Projektet handlar om social utveckling och främjande av integration.

Läs mer på projektets blogg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Mittland plus

Samarbetsprojekt säl och skarv

Samarbete med leaderområden i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Polen. Projektet handlar om att skapa lokala miljövärden och förvaltning av lokala resurser samt mervärde och företagsutveckling inom fiske.

Läs på projektets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska havs- och fiskerifonden

Leader Gute

Samarbetsprojekt säl och skarv

Samarbete med leaderområden i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Polen. Projektet handlar om att skapa lokala miljövärden och förvaltning av lokala resurser samt mervärde och företagsutveckling inom fiske.

Läs mer på Leader Gutes hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska havs- och fiskerifonden

Leader Gästrikebygden

Samarbetsprojekt säl och skarv

Samarbete med leaderområden i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Polen. Projektet handlar om att skapa lokala miljövärden och förvaltning av lokala resurser samt mervärde och företagsutveckling inom fiske.

Läs mer på Leader Gästrikebygdens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska havs- och fiskerifonden

Leader Skåne Ess

Hola Lake Immeln

Samarbete med Vesijärvisäätiö (Lake Vesijärvi Foundation) i Lahti, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö i Lohja samt Pyhäjärvi-instituutti i Eura.

Läs mer på Leader Skåne Ess hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Sydost Leader

Samarbetsprojekt säl och skarv

Samarbete med leaderområden i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Polen. Projektet handlar om att skapa lokala miljövärden och förvaltning av lokala resurser samt mervärde och företagsutveckling inom fiske.

Europeiska havs- och fiskerifonden

Leader Sydöstra Skåne

Samarbetsprojekt säl och skarv

Samarbete med leaderområden i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Polen. Projektet handlar om att skapa lokala miljövärden och förvaltning av lokala resurser samt mervärde och företagsutveckling inom fiske.

Läs mer på Leader Sydöstra Skånes hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska havs- och fiskerifonden

Leader Stockholmsbygd

Samarbetsprojekt säl och skarv

 Samarbete med leaderområden i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Polen. Projektet handlar om att skapa lokala miljövärden och förvaltning av lokala resurser samt mervärde och företagsutveckling inom fiske.

Europeiska havs- och fiskerifonden

Leader Nordvästra Skåne och Öresund

Samarbetsprojekt säl och skarv

Samarbete med leaderområden i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Polen. Projektet handlar om att skapa lokala miljövärden och förvaltning av lokala resurser samt mervärde och företagsutveckling inom fiske.

Läs mer på Leader Nordvästra Skånes hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska havs- och fiskerifonden

Tornedalen 2020

Samverkan för utveckling av besöksnäringen i Tornedalen - Alkoperäinen Lappi (Original Lapland)

Samarbete med två leaderområden i Finland; Outokaira tuottamhan ry och Leader Tunturi-Lappi ry. Projektet handlar om besöksnäring och destinationsutveckling.

Läs med på Tornedalen 2020:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Tornedalen 2020

Transnationell samverkan för världsarvet Struves meridianbåge

Samarbete med Lapin AMK i Finland, NGO PAIK i Estland och Madonas Novada Founds i Lettland. Projektet handlar om utveckling av kulturarv.

Läs med på Tornedalen 2020:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Sjö, Skog och Fjäll

Samarbete kulturella-kreativa näringarna/Echoes of the past

Samarbete med Leader Highland Skottland.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Sörmlandskusten

Willkommen Deutschland 2.0

Samarbete med Leaderområde Mecklenburg Vorpommern, Tyskland.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Gute

OFF-GRID DIY: Renewable Energy for rural development

Troligen samarbete med fyra LAG i Lettland, ett i Sverige, tre i Finland och ett i Estland.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Nedre Dalälven 3

Academy Adventure Leader

Samarbete med ett LAG i Sverige, tre i Litauen LAG Telsiai region local action group, LAG plunge region minicipality local action group och LAG north-west Lithuania local action group.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Mälardalen

Academy Adventure Leader

Samarbete med ett LAG i Sverige, tre i Litauen LAG Telsiai region local action group, LAG plunge region minicipality local action group och LAG north-west Lithuania local action group.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Folkungaland

Transnationellt projekt för hållbar turismutveckling

Samarbete med LAG i Italien, Rumänien och Lettland. 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

SPIRA MARE 2020

Youth Activator Network

Samarbete med Pohjoisimman Lapin Leader ry i Finland.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Sjö, Skog & Fjäll

Samarbete om Multileder

Samarbete med Leader Highland, Skottland.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

TALKO Polaris

Leader Polaris 2020

Samarbete med Aktion Österbotten (Finland, Höga Kusten och Lappland 2020.

Läs mer på Leader Polaris 2020:s hemsida Länk till annan webbplats..

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

TALKO Lappland

Lappland 2020

Samarbete med Aktion Österbotten (Finland), Höga Kusten och Leader Polaris 2020.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Like Hike together

Leader Sjuhärad

Samarbete mellan leaderområden i Sverige och Finland.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Meet the locals

Leader Göteborgs Insjörike

Samarbete med leaderområden i Danmark.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Crowd4Regions

Lokalt ledd utveckling Halland

Samarbete med Luxemburg, Estland, Tyskland och Österrike. Läs mer på Lokalt ledd utveckling Hallands hemsida. Länk till annan webbplats.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Ruralscapes

Lokalt ledd utveckling Höga Kusten

Samarbete mellan leaderområden i Sverige, Italien och Spanien.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Polish-Swedish Entrepreneurship Days

SydostLeader

Samarbete med leaderområden i Polen.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Local food and drink

Lundaland

Samarbete med leaderområden i Frankrike, Belgien och Frankrike. Läs mer på Lundalands hemsida Länk till annan webbplats..

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Ledhuvudmannaskap Unionsleden

Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal

Samarbete med Norge.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader like hike

MittSkåne Utveckling

Samarbete mellan leaderområden i Sverige och Finland. Läs mer på MittSkåne Utvecklings hemsida. Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling