Landsbygdsnätverket
Bushresan Ragunda

Målet med bushresorna är att öka medvetenhet om betydelsen av att det finns företag med betande djur i bygderna. Foto: Inger Pehrson

Bushresan - för att betande djur gör skillnad

Sverige förbuskas. Det kan du berätta mer om. Genom så kallade bushresor får bland andra politiker och tjänstemän möjlighet att åka på en tur genom ett landskap som formats av decenniers politiska beslut och marknadens utveckling.

Vill ni ordna en bushresa? Vi hjälper till!

Det här konceptet finns tillgängligt för alla som vill anordna bushresan och nätverket står till förfogande med support av olika slag.

Landsbygdsnätverkets support består av en minneslista Pdf, 265.5 kB, öppnas i nytt fönster. med goda råd som baseras på erfarenheter från tidigare bushresor. Det finns också broschyrer och flyers att beställa och Johan Ascard står till förfogande med information och kontakter. Längst ner på sidan finns rapporter från tidigare resor samlade liksom tidningsartiklar och presentationer från olika möten med anknytning till ämnet.

En nyhet är förslaget att lägga ut bushrutor mitt i en betesmark för att visa hur snabbt igenväxningen går. En bushruta är en inhägnad yta på 20-40 m2 som inte betas och som bör placeras där det lätt blir uppslag av sly, älgört eller annan oönskad vegetation. En eller ett par bushrutor kan med fördel placeras i en betesmark nära en allmän väg där bushresan, liksom många andra, passerar. Anmälan till länsstyrelsen rekommenderas.

För mer information kontakta Johan Ascard , 036-15 84 22

Tillsammans formar vi landskapet

Målet med bushresorna är att få en ökad medvetenhet om betydelsen av att det finns företag med betande djur i bygderna. Detta för att bevara ett artrikt och vackert landskap, som ger goda förutsättningar för säkra livsmedel, arbetstillfällen, bra boendemiljö, turism, rekreation och pollinerande insekter.

Målet är även att peka på de politiska beslut som ligger bakom hur våra landskap ser ut idag och visa på vilka åtgärder som politiker och tjänstemän kan göra för att vända trenden till en positiv utveckling för bygden, invånarna och hela kommunen.

Vem följer med och vad diskuteras?

Lokal – och riksdagspolitiker, landshövdingar, företrädare för länsstyrelser, kommuntjänstemän, företrädare för handel, turism och olika organisationer har varit deltagare tidigare år.

Viktiga frågor att diskutera under bushresorna kan handla om konsumenternas val, förutsättningarna för lokal upphandling, generationsskiften, behovet av fungerande infrastruktur och samverkan gällande exempelvis djurtillsyn på bete. Även attityder och hur lantbrukarnas betydelse för landskapet och samhället beskrivs – eller inte uppmärksammas - i olika sammanhang kan diskuteras.

Utan pengar – inga hagar och ängar


KSLAT nr 5 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På sidan 72 i denna publikation finns en artikel om bushresorna. Skriften är utgiven av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Bilder från genomförda bushresor

Film om bushresorna som genomfördes 2015