Landsbygdsnätverket

Utrikesfödda entreprenörer

Landsbygdsnätverket genomför tillsammans med Tillväxtverket träffar temat Så får vi fler utrikesfödda entreprenörer. Träffarna har sin utgångspunkt från olika platser i landet.

Som grund för träffarna finns Tillväxtverkets rapport Nyanlända entreprenörer på landsbygden, så främjar du deras affärsidéer. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den 25 november genomfördes en träff på temat på Nuntorp Brålanda. En sumering från träffen finns här.

Under hösten 2020 har vi genomfört två digitala träffar på samma tema.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU