Landsbygdsnätverket

Länkburk

På den här sidan har arbetsgruppen för Ung inkludering samlat länkar med användbara verktyg och metoder för ung inkludering.

Handbok: För och med unga

Handbok om att integrera ett ungdomsperspektiv i verksamheten.

Enkätverktyget Lupp

Ett enkätverktyg för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation, erfarenheter och synpunkter.

Vägledning Knäck koden!

En vägledning om hur kommuner och civilsamhället kan arbeta tillsammans mot våldsbejakande extremism. Kan även användas som metodbok för samverkan med andra mål.

Vägledning: Samla kraft

En vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för nyanlända. Metoderna kan även användas för annan samverkan.

Rapport Ungas organisering över tid

Rapport framtagen av flera olika organisationer för att undersöka förändringar i ungas organisering

Lär dig mer Sveriges ungdomsråd

Information om hur politiken fungerar och vad unga har för rättigheter.

Handbok nyckeln

Handbok i att starta och driva mötesplatser.

Film Ungdomsperspektivet

Film som riktar sig till beslutsfattare och tjänstepersoner - men alla kan ta till sig av innehållet.

Handbok Materialbank

Möteshandbok med tips innan, under och efter ett årsmöte för att få ett roligare och mer rättvist möte.

Film Barnrätts- och ungdomsperspektiviet

Metoder och verktyg för att jobba med barnrätts-och ungdomsperspektiv i den dagliga verksamheten.

Verktyg demokratihandboken

Handbok för att påverka demokratiskt genom en förening.

Metodhandbok Arbete med unga och lokalt ledd utveckling

Rapport från Ungdomsarbetet inom Leader under programperioden 2007-2013. Ger även en del generella tips på arbete med unga som målgrupp.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU